Formacja objęcia bessy

Formacja objęcia bessy jest wręcz lustrzanym odbiciem formacji objęcia hossy. Występuje w końcowej fazie trendu wzrostowego bądź na końcu silnego impulsu wzrostowego. Pojawienie się formacji zapowiada spadki na rynku.

Wymowa formacji objęcia bessy jest znacznie mocniejsza niż jest to w przypadku zasłony ciemnej chmury, która również jest formacją prospadkową.

Podobnie do poprzednich układów świecowych, formacja objęcia bessy również składa się z dwóch świec. Pierwsza świeca jest świecą wzrostową (białą) o krótkim korpusie. Świeca druga posiada długi czarny korpus i zwykle krótkie cienie. Korpus świecy czarnej powinien całkowicie zakrywać biały korpus świecy poprzedniej.

Dokładny układ objęcia bessy oraz położenie świec względem siebie przedstawia rysunek poniżej.

Formacja objecia bessy.

Silna prospadkowa wymowa objęcia bessy wynika z zachowania sił popytu i podaży, które tworzą formację na wykresie. Biała świeca potwierdza przewagę „byków”. Otwarcie świecy czarnej powyżej korpusu poprzedniej świecy jest potwierdzeniem tej dominacji. Jednak gdy świeca czarna zakrywa całkowicie korpus poprzedniej świecy okazuje się, że siły występujące po stronie popytowej załamały się i na rynku przewagę zdobyli sprzedający. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że to właśnie „niedźwiedzie” będą od tej pory dyktować warunki.

Zobacz również: