Świece japońskie

Świece japońskie jest jedną z najstarszych technik analizowania wykresów. Jak sama nazwa wskazuje metoda ta powstała w Japonii. Zanim jednak pojawiły się świece znane obecnie przebyły długą drogę ewolucji. Pierwsze wzmianki o tej metodzie pojawiły się już około XVII wieku kiedy to w Japonii zaczęto zawierać transakcje terminowe na ryż. Na samym początku rozwoju handlu terminowego stosowano wykresy punktowe, gdzie oznaczano jedynie ceny zamknięcia. Następnie punkty rozwinęły się do postaci palików, a w dalszej kolejności do słupków. Po roku 1800 nastała era wykresów kotwicowych bo ostatecznie zakończyć transformacje na świecach japońskich w obecnym kształcie.

Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresówZachodni analitycy poznali japońskie metody analizy technicznej stosunkowo niedawno. Stało się to za sprawą głównego propagatora tej metody na zachodzie Steve’a Nison’a, autora m. in. książki zatytułowanej „Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów”. Spędził on wiele miesięcy w Japonii ucząc się od tamtejszych mistrzów tej dziedziny. Nison nie tylko zdobywał wiedzę teoretyczną, ale również sprawdzał i testował wszystko w praktyce. Dzięki temu udoskonalił i zmodyfikował wiele technik co również pozwoliło mu skuteczne inwestować na własny rachunek.

Podstawą do zrozumienia wykresów świecowych jest poznanie budowy pojedynczej świecy. Na rysunku poniżej widać, że składa się ona z prostokąta oraz wystających z niego cienkich linii. Linie te nazywane są cieniami. Najczęściej każda świeca posiada dwa cienie: górny i dolny. Można jednak spotkać świece z jednym cieniem lub bez cienia. Cienie obrazują ekstremalną cenę danego instrumentu w określonym czasie. Cień górny wskazuje cenę maksymalną, cień dolny pokazuje cenę minimalną. W dalszej części tego działu dowiesz się jaką informację stanowi dla inwestora rozmieszczenie cienia oraz jego długość.
swiece japonskie

Główna, prostokątna część świecy nazywana jest korpusem. Korpus przedstawia odległość miedzy ceną otwarcia i zamknięcia w danym okresie czasu. Na rysunku widać dwie świece. Świeca biała oznacza, że cena zamknięcia była w danym okresie wyższa niż cena otwarcia. Świadczy o przewadze popyty w danym momencie i najczęściej pojawia sie w trendzie wzrostowym. Analogicznie jest w przypadku świecy czarnej, gdzie cena zamknięcia znajduje się poniżej ceny otwarcia. W tym przypadku przewagę ma strona podażowa. Korpus jest najważniejszą częścią świecy. To właśnie jego długość i kolor pozwala określić czy przewagę na rynku posiadają byki (kupujący), czy niedźwiedzie (sprzedający) oraz to jak duża jest ta przewaga.

Jak powstają świece japońskie?

Na rysunku poniżej przedstawiono sposób powstawania pojedynczej świecy. Z lewej strony znajduje się wykres przedstawiający ruch ceny instrumentu finansowego w dowolnym przedziale czasowym. Dla ułatwienia przyjmijmy, że jest to jedna sesja. Zatem cena otwarcia w danym dniu wyznaczyła minimalny poziom korpusu świecy. Następnie kurs drastycznie spadł osiągając swoje minimum mniej więcej w połowie sesji. Znaczne spadki odzwierciedla długi dolny cień, którego koniec wyznacza wspomniany minimalny poziom ceny. W drugiej części sesji doszło do znacznych wzrostów, które wyniosły kurs znacznie powyżej poziomu otwarcia. W końcówce sesji kurs osiągnął swoje maksimum wyznaczając tym samy wierzchołek górnego cienia. Cena zamknięcia znajduje się poniżej szczytu i wskazuje górny poziom korpusu.

Jak powstaje świece japońskia

W powyższym przykładzie korpus świecy ma kolor biały ze względu na fakt, iż cena zamknięcia znajduje się powyżej ceny otwarcia. Niemniej jednak w analogiczny sposób powstają świece czarne. Jedyna różnica jest wtedy taka, że cena zamknięcia znajduje się poniżej ceny otwarcia.
W taki sam sposób jak opisano powyżej powstają świece w dowolnym przedziale czasowym. Może to być skala pięciominutowa, godzinowa czy tygodniowa.

Przykłady świec japońskich