Wykresy świecowe

Wykresy świecowe były stosowane w Japonii już ponad 300 lat temu. To właśnie Japończycy wymyślili świece i zaczęli je stosować na jednym z pierwszych na świecie rynków terminowych, mianowicie na rynku ryżu.

Wykres świecowy jest bardzo przejrzysty w swojej wymowie. Pojedyncza świeca zawiera informacje dotyczące ceny otwarcia, zamknięcia, maksymalną oraz minimalną z danego okresu. Kształt świecy może też wskazywać na tendencję panującą na rynku, bądź sygnalizować odwrócenie się trendu.

Powstało również wiele formacji świecowych, składających się z dwóch lub więcej świec. Są one wykorzystywane przez analityków oraz profesjonalnych inwestorów na całym świecie, zarówno jako element rozbudowanych systemów inwestycyjnych jak też indywidualnie jako sygnał do zajęcia pozycji na rynku.

Pełne informacje dotyczące budowy jak i wymowy pojedynczej świecy jak i dokładny opis formacji świecowych znajduje się w dziale świece japońskie.

Poniżej znajduje się wykres świecowy.

Wykres świecowy
Zobacz również: