Założenia analizy technicznej

Analiza Techniczna jest metodą badania ruchów cen na podstawie wykresów przedstawiających dotychczasowe zachowanie rynków, przy uwzględnieniu poziomu cen i wielkości obrotów. Często uwzględnia się również wielkość otwartych pozycji.

Na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić z pewnym prawdopodobieństwem jak zachowa się dany instrument w przyszłości.

Trzy podstawowe założenia analizy technicznej:

  • Rynek dyskontuje wszystko.

 Oznacza to, że cena danego instrumentu odzwierciedla wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na jej kształtowanie, takie jak popyt i podaż, czynniki makroekonomiczne i polityczne oraz nastroje inwestorów.

Analityk techniczny bada ruchy cen, a nie zastanawia się nad ich przyczynami.

    • Historia lubi się powtarzać.

Stwierdzenie to należy powiązać z powtarzalnością ludzkich emocji i zachowań w pewnych sytuacjach. To przecież inwestorzy i ich psychika stoją za wszystkimi ruchami cen. Jeżeli zachowanie człowieka jest powtarzalne w pewnych sytuacjach to podobną powtarzalność znajdziemy na rynkach.

Prawie od początku istnienia rynków finansowych i towarowych grupuje się i opisuje formacje, które co pewien czas pojawiają się na wykresach.

    • Ceny podlegają trendom.

Jest to chyba najważniejsze z założeń analizy technicznej. Oznacza to, że ceny instrumentów często podążają w określonym kierunku: spadają bądź rosną tworząc trend wzrostowy lub spadkowy. Istnieje również pojęcie trendu bocznego. W takim przypadku bardzo trudno jest zając pozycję, która może przynieść zysk.

Zadaniem każdego analityka technicznego jest rozpoznanie trendu wzrostowego lub spadkowego w jego wczesnej fazie, a następnie zajęcie pozycji zgodnie z kierunkiem (krótka pozycja w trendzie spadkowym lub długa w trendzie wzrostowym).

Zobacz również: