Długa czarna świeca

W przypadku wystąpienia na wykresie długiej czarnej świecy, mamy do czynienia z przewagą sprzedających w czasie określonym przez analizowaną świecę. Czarny kolor świecy oznacza, że cena zamknięcia znajduje się poniżej ceny otwarcia.

Podobnie jak w przypadku długiej białej świecy, wymowę świecy czarnej wzmacnia jej długość. Im dłuższa jest czarna świeca tym większą przewagę posiadają „niedźwiedzie”. Z założenia długa czarna świeca powinna być przynajmniej trzy razy dłuższa od świecy poprzedzającej.

Długa czarna świeca

W tym momencie należy jednak przypomnieć, że w przypadku świec japońskich nie należy wyciągać zbyt dalekosiężnych wniosków na podstawie kształtu i wielkości tylko jednej świecy. Pojedyncza świeca może być pierwszym sygnałem do zmian jakie mogą zaistnieć na rynku, ale nie powinna być dla nas sygnałem do zawarcia transakcji. To tego potrzeba jest o wiele więcej informacji dotyczących chociażby ogólnej sytuacji rynkowej.

Zobacz również: