Marża operacyjna

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Marża operacyjna

Wskaźnik marży operacyjnej określa ile dana spółka generuje nadwyżki finansowej przed opłaceniem kosztów długu i podatków z każdej jednostki przychodów. Przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę zysk operacyjny (EBIT), uzyskiwany w spółce, jako efekt prowadzonej działalności gospodarczej.
Wskaźnik marży operacyjnej.
Wysokość marży w dużej mierze zależy od wyrobionej marki spółki i umiejętności utrzymywania na niskim poziomie zmiennych kosztów operacyjnych, ale także od rodzaju branży, stąd też ocena jej wysokości powinna być odnoszona do uzyskiwanej w podobnych spółkach.

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Marża operacyjna

Zobacz również:

  • Rentowność
  • Płynność
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Zarządzanie długiem