Strategia inwestycyjna: Zasada nr 1

Phil Town, przewodnik spływów rzecznych w Wielkim Kanionie, został inwestorem przez przypadek. Jeden z kursantów, w podziękowaniu z uratowanie mu życia, zaproponował,  że nauczy go innego sposobu zarabiania pieniędzy. Phil pożyczył 1000 dolarów i pięć lat później był … milionerem. A wszystko dzięki pozyskanej i rozwijanej wiedzy inwestowania w wartość, która określił mianem inwestowania według Zasady nr 1. Zasada nr 1 brzmi dosłownie „Nie Strać Pieniędzy”, ale w praktyce sprowadza się do tego, żeby inwestować mając pewność. A pewność płynie z kupowania wspaniałych firm po atrakcyjnej cenie.

Zasada nr 1 sprowadza się do czterech podstawowych kroków:

 1. Znajdź wspaniałą firmę.
 2. Dowiedz się ile ta firma jest warta.
 3. Kup ją za cenę 50 % jej wartości.
 4. Powtarzaj to, aż będziesz bardzo bogaty.

Kwintesencją inwestowania według zasady nr 1 jest selekcja firm według kryteriów, które autor nazwał „Czterema Z” tj. Znaczenie, Zabezpieczająca Fosa, Zarządzanie i Zadowalający Margines Bezpieczeństwa.

Znaczenie oznacza, że należy kupować nie tylko taką firmę, które działalność  jest zrozumiała dla inwestora  i która działa na podstawie wartości, które mu odpowiadają, ale przede wszystkim taką, którą gotów byłby uczynić jedynym źródłem utrzymania swojej rodziny przez wiele lat.

Zabezpieczająca Fosa oznacza posiadanie jakiegoś rodzaju trwałej przewagi nad konkurencją, która chroni firmę tak, jak fosa chroni zamek. Przewaga nad konkurencją może opierać się na marce (np. Gilette), tajemnicy handlowej lub patencie (np. Pfizer),  ochronie prawnej (np. firmy użyteczności publicznej), uzależnieniu (np. Microsoft) lub cenie (np.Wal-Mart). Zabezpieczająca Fosa musi być szeroka, trwała i stabilna. Jednak ustalenie, czy firma posiada Zabezpieczająca Fosę, nie jest wcale  łatwe. Stosowanie Zasady nr 1 eliminuje te trudność. Jeżeli firma ma co najmniej jedną z pięciu rodzajów Zabezpieczających Fos to będzie to widoczne w jakości Wielkiej Piątki liczb, podanych w kolejności ich ważności:

1. Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału

2. Stopa wzrostu kapitału własnego, czyli wartości księgowej przypadającej na jedną akcję.

3. Stopa wzrostu wskaźnika zysku na akcję.

4.  Stopa wzrostu przychodów.

5. Stopa wzrostu wolnych przepływów pieniężnych

Wszystkie stopy zwrotu z Wielkiej Piątki liczb powinny być  równe lub większe niż 10 % rocznie, przez ostatnich 10 lat. Musimy też przyjrzeć się liczbom dotyczącym okresów pięcioletnich i jednorocznych, aby upewnić się, czy firma nie ma tendencji spadkowej. Aby pójść dalej w analizie, Wielka Piątka musi potwierdzić siłę firmy, gdyż jest to bardzo istotna wskazówka, czy dana firma jest przewidywalna i czy możemy zaufać, że w przyszłości da nam stopy zwrotu, jakich się spodziewamy.

Zarządzanie. Poszukujemy firm kierowanych przez prawdziwych przywódców, dyrektorów wykonawczych:

a/  zorientowanych na interesy właścicieli, czyli takich, których interesy osobiste są spójne i zgodne z interesami akcjonariuszy firmy – czyli właścicieli

b/ zmotywowanych, czyli takich, którzy posiadają i potrafią realizować Wielki Śmiały Cel.

Zadawalający Margines Bezpieczeństwa. Ma kluczowe znaczenie dla Zasady nr 1, ponieważ określa atrakcyjną cenę zakupu, ustalaną  w wysokości 50 % faktycznej wartości firmy (Ceny Katalogowej). Cena Katalogowa dowolnej firmy opiera się na przyszłym wskaźniku zysk na akcję i przyszłym wskaźniku C/Z. Aby ją ustalić należy:

– powiększyć bieżący wskaźnik zysku na akcje o szacowana stopę wzrostu wskaźnika zysk na akcje dla dziesięciu lat, aby uzyskać przyszły wskaźnik zysk na akcje,

– pomnożyć przyszły wskaźnik zysk na akcje przez przyszły wskaźnik C/Z, np. uzyskany poprzez podwojenie przyjętej stopy wzrostu zysków, aby uzyskać przyszłą cenę rynkową,

– zmniejszyć przyszłą cenę rynkową przy użyciu minimalnej akceptowalnej stopę zwrotu (akceptowana przez autora wynosi  15 %), aby uzyskać Cenę Katalogową.

Maksymalną cenę zakupu ustala się w wysokości 50 % Ceny Katalogowej, co oznacza zachowanie Zadawalającego Marginesu Bezpieczeństwa. Jeśli powyższe kryteria są spełnione, to znaczy że znaleźliśmy wspaniałą firmę, którą kupujemy po okazyjnej cenie. Idealna firma do kupienia to taka, którą teoretycznie  nigdy nie będziemy musieli sprzedać. Są jednak dwa takie momenty, w których należy sprzedać:

– kiedy firma przestała być wspaniała,

– kiedy cena rynkowa jest wyższa niż Cena Katalogowa.

Zasada Nr 1 to typowa strategia inwestycyjna oparta na podstawowych zasadach inwestowania w wartość, oparta na koncepcjach B.Grahama, P.Fishera, J.Williama, czy W.Buffetta. Oprócz specyficznego nazewnictwa i sposobu dochodzenia do Ceny Katalogowej, autor strategii wykorzystał do  ustalenia najlepszego momentu wejścia i wyjścia z inwestycji podstawowe narzędzia stosowane w analizie technicznej: wskaźnik MACD, oscylator stochastyczny oraz średnią ruchomą. To oznacza, że Zasada nr 1 nie jest strategią „kup i trzymaj”, ale wiąże się z częstym wychodzeniem i ponownym wchodzeniem na rynek, przy zachowaniu Zadawalającego Marginesu  Bezpieczeństwa.

W symulacji przedstawionej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych strategia inwestowania według Zasady nr 1 po niezbędnej adaptacji, długoterminowo pozwoliła  na uzyskanie  średniej składanej rocznej stopą zwrotu w wysokości 11 %, przy benchmarku S&P 500 w wysokości 2,4 %.

Chociaż długi, dziesięcioletni  okres przyjęty do oceny wyników firm w przeszłości nie ułatwia stosowania Zasady nr 1 w polskich warunkach, to jednak sposób postępowania przy selekcji firm i ustalania ich wartości, przy  wykorzystaniu analizy technicznej dla określenia momentu kupna i sprzedaży akcji, może być inspirujące dla inwestorów pracujących nad własną strategią inwestycyjną.

Phil Town: Zasada nr 1. Klasyka biznesu. New Media, 2010.

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

 1. Strategia inwestycyjna Warrena Buffetta – inwestora wszechczasów Na „Liście Najbogatszych Forbesa 2010” 79 – letni Warren Buffett zajmuje trzecie miejsce z majątkiem...
 2. Strategia inwestycyjna Williama O’Neila
  – CAN SLIM
  Jedną z najbardziej znanych i jednocześnie skutecznych metod inwestowania we wzrost jest system CAN SLIM...
 3. Strategia inwestycyjna Benjamina Grahama Za prekursora strategii inwestowania w wartość uważa się Benjamina Grahama, który swój system stworzył kilkadziesiąt...
 4. Strategia inwestycyjna Josepha D. Piotroskiego Joseph Piotroski, profesor Uniwersytetu w Chicago, w wyniku badań na spółkami o niskim poziomie wskaźnika...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Strategie Inwestycyjne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *