Tydzień na rynkach: Donald Trump zaprzysiężony

America first („Ameryka przede wszystkim”) to główne przesłanie inauguracyjnego wystąpienia 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, który został zaprzysiężony w ostatni piątek. W swoim pierwszym  przemówieniu powtórzył w hasła, które wygłaszał  podczas kampanii prezydenckiej, z których na pierwszy planie są te o charakterze populistycznym i  protekcjonistycznym:

„Dziś dokonujemy transferu władzy z Waszyngtonu do obywateli. Zbyt długo mała grupa ludzi w naszej stolicy odnosiła korzyści, a zwykli ludzie ponosili koszty”

 „Wielu ludziom żyje się ciężko. Bieda, opuszczone fabryki, system edukacji, w którym są pieniądze, ale który nie przekazuje wiedzy, przestępczość, gangi, narkotyki… To wszystko właśnie się kończy.”

„Przez lata subsydiowaliśmy zagraniczny przemysł kosztem naszego. Broniliśmy granic innych krajów zamiast własnej. Wydawaliśmy za granicą biliony dolarów, podczas gdy amerykańska infrastruktura popadała w ruinę”.

„Bogactwo naszej klasy średniej zostało odebrane i rozdystrybuowane po całym świecie. To jest już przeszłość, dziś patrzymy tylko w przyszłość”

„Sprowadzimy nasze miejsca pracy, przywrócimy granice i odbudujemy bogactwo. Zbudujemy nowe drogi, autostrady, mosty, lotniska, tunele, koleje w całym naszym wspaniałym kraju”

„Buy American & Hire American” (ang. kupuj amerykańskie i zatrudniaj Amerykanów)

Efektem proponowanych zmian ma być, jak zapisano w programowych dokumentach na stronie internetowej Białego Domu, „wykreowanie nowych 25 mln miejsc pracy w następnej dekadzie oraz powrót do 4-proc. wzrostu gospodarczego rocznie”. W tym celu prezydent Trump zamierza obniżyć podatki i zapowiada potężne inwestycje w infrastrukturę. Jednak głównym sposobem dojścia do zamierzonych celów ma być walka z niekorzystnymi umowami o wolnym handlu. W związku z tym USA zamierzają  wypowiedzieć zawartą w 2015 r. umowę o Partnerstwie Transpacyficznym (TPP) oraz renegocjować umowę o Północnoamerykańskiej Strefie Wolnego Handlu (NAFTA). Ochrona własnego rynku za pomocą taryf i ceł, oznaczałoby przede wszystkim wojnę handlową z Chinami, co miałoby poważne gospodarcze konsekwencje  dla całego świata.

Czego po nowym Prezydencie USA mogą spodziewać się inwestorzy. To co dzisiaj proponuje Donald Trump to przede wszystkim niepewność i nieprzewidywalność. W takich warunkach inwestowanie na rynku finansowym będzie  sporym wyzwaniem dla jego uczestników.

Gospodarka

Produkcja przemysłowa w USA wzrosła o 0,8% m/m w grudniu 2016 r. wobec spadku 0,7% miesiąc wcześniej, podał Fed. Konsensus rynkowy wynosił 0,6% wzrostu w ujęciu miesięcznym. (ISBnews)

Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wzrósł o 0,3 % m/m w grudniu 2016 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu wyrównanym sezonowo ceny konsumencki w ciągu minionych 12 miesięcy wzrosły o 2,1 %. Konsensus rynkowy wynosił 0,3 % wzrostu w ujęciu miesięcznym. (ISBnews)

Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wzrósł o 0,3 % m/m w grudniu 2016 r. W ujęciu wyrównanym sezonowo ceny konsumenckie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 2,1 %. (ISBnews)

 Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 234 tys. w tygodniu zakończonym 14 stycznia 2017 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to spadek o 15 tys. wobec danych skorygowanych z poprzedniego tygodnia. Konsensus rynkowy wynosił 254 tys. wniosków. Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 246 750, tj. spadła o 10 250 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia. (ISBnews

Wskaźnik instytutu ZEW, obrazujący nastroke w gospodarce niemieckiej wzrósł o 2,8 pkt m/m i wyniósł 16,6 pkt w styczniu br. Konsensus rynkowy dotyczący wskaźnika oczekiwań wynosił 18,8 pkt. Wskaźnik ocen bieżącej sytuacji gospodarczej w Niemczech wzrósł o 13,8 pkt do 77,3 pkt. (ISBnews)

 Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce zwiększyła się w grudniu ub. r. o 2,3% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 4,3%. Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od -1,1% spadku do 2,5% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 0,8% wzrostu r/r w grudniu (wobec wzrostu o 3,3% r/r w listopadzie).”Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2015 r. i o 1,6% wyższym w porównaniu z listopadem ub.r.”  W okresie styczeń-grudzień 2016 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 3,2% r/r. (ISBnews)

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych spadła w grudniu ub.r. o 8% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 34,8%. Według ekonomistów, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała spadek średnio o 14% (prognozy od 13,3% do 16,8% spadku r/r) wobec spadku o 12,8% r/r w listopadzie ub.r. „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 9,8% niż w analogicznym miesiącu 2015 r. i wyższym o 2,5% w stosunku do listopada ub.r.”. W okresie styczeń-grudzień 2016 r. produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się o 14,1% r/r. (ISBnews)

Sprzedaż detaliczna w Polsce (w cenach bieżących) wzrosła o 6,4% r/r w grudniu 2016 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 21,3%. Prognozy trzynastu ankietowanych przez ISBnews wahały się od 4,9% do 7,6% wzrostu, przy średniej na poziomie 6,38% wzrostu. „W grudniu 2016 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,1% (wobec wzrostu o 7,4% przed miesiącem oraz o 7% w grudniu 2015 r.). W porównaniu z listopadem ub.r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 20,6% (wobec wzrostu przed rokiem o 6,1%)” (ISBnews)

Produkt Krajowy Brutto Chin rozwijał się w tempie 6,8% w ujęciu rocznym w IV kwartale 2016 r. wobec 6,7% wzrostu w poprzednim kwartale, podało Narodowe Biuro Statystyczne Chin. Konsensus rynkowy wynosił 6,7% r/r. W całym 2016 r. wzrost gospodarczy w Chinach wyniósł 6,7%. (ISBnews)

Produkcja przemysłowa Chin wzrosła o 6% r/r w grudniu 2016 r. wobec wzrostu o 6,2% r/r miesiąc wcześniej, podało Narodowe Biuro Statystyczne Chin. Konsensus rynkowy wynosił 6,1% r/r. (ISBnews)

Akcje, obligacje, waluty i surowce

Na koniec  ostatniego tygodnia  S&P 500 uzyskał na zamknięciu 2271        pkt, wobec  2275 pkt na  koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 0,2 %). Niemiecki DAX  na koniec ostatniego tygodnia 11630      pkt. wobec 11629 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia  (wzrost o 0,0 %). Indeks WIG zakończył ostatni tydzień na poziomie 53573      pkt, wobec  53498 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,1 %).

Na koniec ostatniego tygodnia  rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,467        % wobec   2,398 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,9 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła 0,423  %   wobec 0,340 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 24,4 %).  Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski  wyniosła 3,739   %  wobec 3,668 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,9  %).

 Zamknięcie EUR/USD na koniec ostatniego tygodnia  wypadło na poziomie 1,070            USD  wobec 1,064 USD na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,6 %).  Kurs USD/PLN  wyniósł 4,09      PLN, wobec 4,12 PLN na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 0,7 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,37     PLN, wobec 4,38 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,2 %).

Na koniec ostatniego tygodnia w Londynie ropa  Brent kosztowała 55,45    USD za baryłkę, wobec  55,59 USD za baryłkę   na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 0,3 %).   Za tonę miedzi na koniec ostatniego tygodnia płacono 5763 USD, wobec 5911 USD na koniec  poprzedniego tygodnia  (spadek o 2,5 %). Cena   złota w na zakończenie ostatniego tygodnia  wyniosła 1210 USD za uncję, wobec 1197 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,1  %). Cena srebra na zakończenie ostatniego tygodnia wyniosła 17,12         USD za uncję, wobec 16,84   USD za uncje na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,7 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Optymistyczny początek roku Światowe indeksy giełdowe rozpoczęły nowy rok w dobrych nastrojach, dla których wsparciem okazały się korzystne...
  2. Tydzień na rynkach: MFW obniża prognozę światowego PKB W styczniowym raporcie World Economic Outlook (WEO) Update Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył tegoroczną prognozę...
  3. Tydzień na rynkach: Projekt budżetu na 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2016. W projekcie zaplanowano dochody budżetu państwa...
  4. Tydzień na rynkach: Łatwiej ożywić rynki niż gospodarkę Europejski Bank Centralny nie ustaje w wysiłkach na rzecz stymulacji słabnącej gospodarki strefy euro....
  5. Tydzień na rynkach: Banki centralne zgodnie z oczekiwaniami W ostatnim tygodniu na giełdach papierów wartościowych i rynkach surowcowych przeważały wzrosty, których głównym źródłem...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Tydzień na rynkach: Donald Trump zaprzysiężony

  1. no to zobaczymy jak się teraz zacznie dziać na rynku 😀 jakie macie zdanie na temat tego, jak szybko będą realizowane postanowienia? 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *