Tydzień na rynkach: Gospodarka rozczarowała, ale perspektywy lepsze

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2016 roku produkt krajowy brutto liczony w cenach stałych  wzrósł  o 2,8 % w porównaniu do roku poprzedniego. Był to wzrost niższy niż w latach poprzednich. W  2015 r. wyniósł 3,9 %, a w roku 2014 – 3,3 %. Był także niższy niż zapisano w ustawie budżetowej w wysokości  3,8 %. Produkt krajowy brutto obliczany jest  jako suma dóbr i usług finalnych wytworzonych w gospodarce w ciągu roku. Mimo zastrzeżeń i mankamentów PKB uznawane jest za najważniejszy wskaźnik mierzący wielkość gospodarki oraz jej dynamikę. Głównym czynnikiem wzrostu PKB w 2016 r. była konsumpcja prywatna, która wzrosła o 3,6 % w stosunku do poprzedniego roku, natomiast czynnikiem spowalniającym wzrost były inwestycje, które spadły o 5,5 % w porównaniu do roku poprzedniego. W efekcie konsumpcja wniosła 2,1 % do rocznej dynamiki PKB, a inwestycję odjęły  1,1 %. Ponadto wydatki rządowe dodały 0,7 %, zmiana zapasów zwiększyła  roczną dynamikę o 1,0 %, a saldo obrotów zagranicznych dodało 0,1 %. W kolejnych kwartałach wzrost gospodarczy powinien przyspieszyć, głównie za sprawą wpływu środków unijnych na inwestycje. Oczekiwania co do poprawy sytuacji gospodarczej potwierdzają wskaźniki wyprzedzające koniunktury, np. PMI dla polskiego sektora przemysłowego, który w styczniu osiągnął najwyższy poziom od 22 miesięcy. Jednak oczekiwania ekonomistów co do tempa wzrostu PKB w roku 2017 są dosyć ostrożne i w większości wskazują na wzrost na poziomie ok. 3 %.  Ostrożność ta wynika z obaw przed wpływem niepewności, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, na zachowania konsumentów i przedsiębiorców, której wynikiem może być ograniczanie konsumpcji lub wstrzymywanie uruchamiania prywatnych projektów inwestycyjnych.

Gospodarka

Indeks ISM dla sektora przemysłowego w USA wyniósł w styczniu 56 % wobec 54,7% w poprzednim miesiącu, podał Institute for Supply Management (ISM). Konsensus rynkowy wynosił 55%. (ISBnews)

Indeks ISM dla sektora usług w USA wyniósł w styczniu 56,5 pkt wobec 57 pkt w poprzednim miesiącu, podał Institute for Supply Management (ISM) w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 57 pkt. (ISBnews)

Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA w grudniu 2016 r. spadły o 0,5% m/m, podał Departament Handlu, prezentując finalne dane. Konsensus rynkowy wynosił 0,4% spadku w ujęciu miesięcznym. Zamówienia na dobra trwałe bez środków transportu wzrosły o 0,5% m/m. Konsensus wynosił w tym przypadku 0,5% m/m wzrostu. (ISBnews)

Liczba zatrudnionych w sektorach pozarolniczych w styczniu była o 227 tys. wyższa niż w grudniu – podało amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS). Dane okazały się wyraźnie lepsze od oczekiwań i były najlepsze od czterech miesięcy. Ekonomiści spodziewali się wzrostu zatrudnienia o 175 tys. wobec 157 tys. odnotowanych w grudniu. (ISBnews)

Stopa bezrobocia (poza rolnictwem) w USA wyniosła w styczniu 2016 r. 4,8% wobec 4,7% w poprzednim miesiącu, podał Departament Pracy w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 4,7%. (ISBnews)

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 246 tys. w tygodniu zakończonym 28 stycznia 2017 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to spadek o 14 tys. wobec danych skorygowanych z poprzedniego tygodnia. Konsensus rynkowy wynosił 250 tys. wniosków. Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 248 000, tj. wzrosła o 2 250 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia. (ISBnews)

Wskaźnik cen domów na rynku nieruchomości w USA – S&P Case Shiller dla 20 metropolii wzrósł w listopadzie 2016 r. o 5,3% r/r i wyniósł 192,14 pkt, poinformowała agencja Standard & Poor’s.  Konsensus rynkowy wynosił 5% r/r. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 55,2 pkt w styczniu br. z 54,9 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane. Konsensus rynkowy wynosił 55,1 pkt i był zgodny z wstępnym szacunkiem Markit. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego sektora przemysłowego  wzrósł do 56,4 pkt w styczniu z 55,6 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit,  gospodarczych, prezentując finalne dane. Konsensus rynkowy wynosił 56,5 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności sektora przemysłowego, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews)

 Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usług strefy euro wyniósł 53,7 pkt w styczniu wobec 53,7 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne wyniki. Konsensus rynkowy wynosił 53,6 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności usługowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego sektora usługowego spadł do 53,4 pkt w styczniu z 54,3 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane. Konsensus rynkowy wynosił 53,2 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności usługowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews)

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 2,8% r/r w 2016 r. wobec 3,9% wzrostu w poprzednim roku. W 2016 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 2,8% wobec wzrostu o 3,4% w 2015 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 3,6%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych – o 3,6% (w 2015 r. wzrost odpowiednio: 3% i 3,2%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zmniejszyła się realnie o 0,3% w 2016 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 5,5% (wobec wzrostu odpowiednio o 4,9% oraz o 6,1% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 18,5% wobec 21% w 2015 r.

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 54,8 pkt w styczniu br. z 54,3 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Poziom wskaźnika jest najwyższy od 22 miesięcy. Konsensus rynkowy wynosił 54 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności.

 Akcje, obligacje, waluty i surowce

Na koniec  ostatniego tygodnia  S&P 500 uzyskał na zamknięciu 2297 pkt, wobec  2295 pkt na  koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost  o 0,1 %). Niemiecki DAX  na koniec ostatniego tygodnia 11652      pkt. wobec 11814 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia  (spadek o 1,4 %). Indeks WIG zakończył ostatni tydzień na poziomie 55408    pkt, wobec  55657 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,4 %).

Na koniec ostatniego tygodnia  rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,467    % wobec   2,486 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,8 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła 0,412  %   wobec 0,462 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 10,8 %).  Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski  wyniosła 3,773   %  wobec 3,828 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 1,4  %).

 Zamknięcie EUR/USD na koniec ostatniego tygodnia  wypadło na poziomie 1,078  USD  wobec 1,070 USD na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,8 %).  Kurs USD/PLN  wyniósł 3,99 PLN, wobec 4,05 PLN na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 1,5 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,31 PLN, wobec 4,34 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,7 %).

Na koniec ostatniego tygodnia w Londynie ropa  Brent kosztowała 56,80   USD za baryłkę, wobec  55,53 USD za baryłkę   na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,3 %).   Za tonę miedzi na koniec ostatniego tygodnia płacono 5768  USD, wobec 5893 USD na koniec  poprzedniego tygodnia  (spadek o 2,1 %). Cena   złota w na zakończenie ostatniego tygodnia  wyniosła 1222 USD za uncję, wobec 1190 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,7  %). Cena srebra na zakończenie ostatniego tygodnia wyniosła 17,52  USD za uncję, wobec 17,15   USD za uncje na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,2 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

 

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: PKB rośnie, ale… Z opublikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w drugim kwartale polska gospodarka rozwijała...
  2. Tydzień na rynkach: Spadki na giełdach, gospodarka nie pomaga Mamy za sobą kolejny słaby tydzień  na głównych rynkach akcji, po publikacji niejednorodnych wskaźników gospodarczych...
  3. Tydzień na rynkach: Chiny z niższym ratingiem Agencja Moody’s obniżyła rating Chin do A1 z dotychczasowego poziomu Aa3. Jednocześnie zmieniła jego  perspektywę...
  4. Tydzień na rynkach: Wyniki spółek giełdowych za IV kwartał 2016 r. Ostatni kwartał 2016 r. przyniósł znaczącą poprawę  wyników  giełdowych firm. Potwierdza to prezentacja zestawień wyników...
  5. Tydzień na rynkach: Optymistyczny poczatek Pierwszy tydzień nowego roku na rynkach akcji zakończył się optymistycznie. Dotyczy to zwłaszcza amerykańskich   indeksów...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Tydzień na rynkach: Gospodarka rozczarowała, ale perspektywy lepsze

  1. Muszą koniecznie podwyższyć świadczenia społeczne, to PKB pewnie przebije 10%! To, co drenuje w tej chwili naszą gospodarkę (i zapewniam, że nie jestem za żadną opcją polityczną, bo wszystkie reprezentują to samo), to 500+. Nie wiem jakim prawem nam przedsiębiorcom znów sięgają do kieszeni, wyciągają kasę, przeżuwają ją i wypluwają Kowalskiego (przeżuwają = marnotrawią kasę, która idzie na administrację tym programem). Jak jeszcze bardziej przykręcą pozapłacowe koszty pracy, podwyższą OC, podatki bankowe, to wszystkim będzie na pewno lepiej się żyło. Nie znam się na analizie technicznej tych wszystkich wskaźników, ale jak coś nie pier*lnie w tym kraju, to będzie cud nad Wisłą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *