Tydzień na rynkach: Przed nami stagflacja?

Polska gospodarka może znaleźć się w sytuacji, jakiej w najnowszej historii jeszcze nie doświadczyła. Ta nowa sytuacja to stagflacja, definiowana jako  połączenie wysokiej inflacji ze stosunkowo niskim wzrostem gospodarczym lub nawet recesją. „W normalnych warunkach gospodarka albo jest w fazie rozwoju, kiedy rośnie PKB, a jednocześnie jako efekt uboczny rośnie też inflacja, albo jest w fazie recesji, kiedy mamy kryzys, PKB spada, rośnie bezrobocie, ale jednocześnie znika problem z inflacją, ponieważ nikt nie podnosi cen w kryzysie i przy braku popytu na rynku1)” W takich „normalnych” warunkach sposoby postępowania są znane i wielokrotnie sprawdzone. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że banki centralne wykorzystując politykę pieniężną podnoszą albo obniżają stopy procentowe (zmniejszają albo zwiększają dostępność pieniądza na rynku), natomiast rządy dostosowują do tych działań politykę fiskalną poprzez jej zacieśnianie (np. podnoszenie podatków) lub łagodzenie (np. zwiększanie wsparcia dla najuboższych) tzw. policy mix. Takie działania stają się niestety nieskuteczne w warunkach stagflacji, ponieważ wysoka inflacja i niski wzrost gospodarczy występują jednocześnie, a nie jest możliwe w tym samym czasie podnoszenie i obniżanie stóp procentowych. Stąd też wychodzenie ze stagflacji jest często długotrwale i bolesne, zwłaszcza że problem ten może dotknąć wiele innych gospodarek na świecie, w tym gospodarki USA2,3).

Należy zatem postawić pytanie, jakie konsekwencje może mieć wystąpienie stagflacji dla obywateli, w tym także inwestorów. Z własnych doświadczeń wiemy, że wysoka inflacja „pożera” zgromadzone oszczędności, a spowolnienie gospodarcze prowadzi do stagnacji wynagrodzeń, a nawet do wzrostu bezrobocia i utraty źródeł dochodów. W tych warunkach umiejętne lokowanie nadwyżek finansowych może być szczególnie ważne, ale jednocześnie okazuje się bardzo trudne. Co nam podpowiada historia światowej gospodarki, gdzie zjawiska stagflacji występowały, a ostatnia miała miejsce w latach 70. ubiegłego wieku?. Inwestorzy starali się szukać miejsc, gdzie mogli przede wszystkim chronić swój kapitał, tzw. bezpieczne przystanie. Dotychczas w warunkach stagflacji dobrze sprawdzały się surowce, w tym metale szlachetne i nieruchomości, natomiast gorzej radziły sobie akcje i obligacje (należy pamiętać o różnicy pomiędzy obligacjami o stałym i zmiennym oprocentowaniu). Trzeba także mieć na uwadze fakt, że  dotychczasowe okresy stagflacji nie były jednorodne i charakteryzowały się dużą zmiennością. Dotyczy to także zachowania instrumentów finansowych 4,5).

Źródło:

1) Hirsch R.: O możliwej stagflacji robi się coraz głośniej. Nic dziwnego – jest jeszcze gorsza niż inflacja. Business Insider, 20.10.2021 r.

2) Koźmiński A.: Krew, pot i łzy?. Rzeczpospolita, 08.06.2022 r.

3) Raport Banku Światowego: Global Economic Prospects, June 2022.

4) Szymański K.: Co to jest stagflacja i czy realnie zagraża Polsce?. Direct.money.pl, 08.06.2022 r.

5) Gessner T.: Rola metali szlachetnych w środowisku stagflacji (analiza). Tavex, 08.06.2022 r.

Gospodarka

Stopa bezrobocia (poza rolnictwem) w USA wyniosła 3,6% w maju 2022 r. wobec 3,6% w poprzednim miesiącu, podał Departament Pracy w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 3,5%. Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 390 tys. Konsensus wynosił 320 tys. (ISBnews)

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, wyniósł w maju 50,2 pkt. – podano w końcowym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się w maju wskaźnika na poziomie 58,4 pkt., podczas gdy w kwietniu wskaźnik wyniósł 59,1 pkt.

Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) niewyrównany sezonowo w USA wyniósł 8,6% w ujęciu r/r w maju 2022 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu wyrównanym sezonowo ceny konsumenckie wzrosły o 1% m/m. Konsensus rynkowy wynosił 0,7% wzrostu w ujęciu miesięcznymi 8,3% w ujęciu rocznym. Inflacja bazowa CPI (tj. z wyłączeniem cen żywności i energii) w maju wyniosła 0,6% m/m. Konsensus wynosił 0,5% m/m. (ISBnews)

Europejski Bank Centralny (EBC) podwyższył prognozę średniorocznej inflacji w strefie euro na ten rok do 6,8% z 5,1% oczekiwanych w marcu. Jednocześnie bank centralny obniżył prognozę tegorocznego wzrostu PKB strefy euro do 2,8% z 3,7% oczekiwanych w marcu, podał EBC. „W nowych prognozach służb Komisji przewiduje się, że w 2022 r. roczna inflacja wyniesie 6,8%, a następnie spadnie do 3,5% w 2023 r. i 2,1% w 2024 r. – czyli będzie wyższa niż w projekcjach marcowych. Oznacza to, że inflacja zasadnicza na koniec horyzontu projekcji ma się znaleźć nieco powyżej celu Rady Prezesów. Przewiduje się, że inflacja z wyłączeniem energii i żywności wyniesie średnio 3,3% w 2022 r., 2,8% w 2023 r. i 2,3% w 2024 r. – również powyżej prognoz marcowych” – czytamy w komunikacie. W marcu oczekiwano średniorocznej inflacji na poziomach odpowiednio: 5,1% w 2022 r., 2,1% w 2023 r. oraz 1,9% w 2024 r. „Perspektywy te znajdują szerokie odzwierciedlenie w prognozach służb Eurosystemu, które przewidują roczny wzrost realnego PKB na poziomie 2,8% w 2022 r., 2,1% w 2023 r. i 2,1% w 2024 r. W porównaniu z prognozami marcowymi prognozy na lata 2022 i 2023 zostały znacznie obniżone, natomiast na rok 2024 zostały podwyższone” – czytamy dalej. Marcowe prognozy zakładały wzrost PKB na poziomach odpowiednio: 3,7% w 2022 r., 2,8% w 2023 r. i 1,6% w 2024 r. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki PMI Caixin dla sektora usług w Chinach wyniósł 41,4 pkt w maju 2022 r. wobec 36,2 pkt w poprzednim miesiącu, poinformował S&P Global. Konsensus rynkowy wynosił 46,1 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews)

Akcje, obligacje, waluty i surowce

Na koniec ostatniego tygodnia r. S&P 500 uzyskał na zamknięciu 3900     pkt, wobec 4109 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 5,1 %). Niemiecki DAX na koniec ostatniego tygodnia wyniósł 13762      pkt wobec 14460 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 4,8 %). Indeks WIG zakończył ostatni tydzień na poziomie 54308    pkt, wobec 56858 na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 4,5 %).

Na koniec ostatniego tygodnia rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 3,163       % wobec 2,941  % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 7,6 %, o 324 pb), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła 1,515   % wobec 1,273 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 19,0 %, o 242 pb). Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski wyniosła 7,155     % wobec 6,648  % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 7,6 %, o 503  pb).

Zamknięcie EUR/USD na koniec ostatniego tygodnia wypadło na poziomie 1,052        USD wobec 1,072 USD  na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 1,9 %). Kurs USD/PLN wyniósł 4,39    PLN, wobec 4,28  PLN na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,6 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,61      PLN, wobec 4,59 EUR  na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,4 %). Kurs bitcoina wyniósł 29272     USD   wobec 29612 USD na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 1,1 %)

Na koniec ostatniego tygodnia ropa Brent w Londynie kosztowała 121,93          USD za baryłkę, wobec 120,96 USD za baryłkę na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,8 %). Za tonę miedzi na koniec ostatniego tygodnia 9461   USD, wobec 9512 USD na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,5 %). Cena złota w na zakończenie ostatniego tygodnia wyniosła 1875      USD za uncję, wobec 1854 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,1 %). Cena srebra na zakończenie ostatniego tygodnia wyniosła 21,91         USD za uncję, wobec 21,94 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,1 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

 

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Przed, w trakcie i po pandemii COVID-19 Wpływ pandemii COVID-19, jak i przeciwdziałań  podejmowanych przez rządy poszczególnych państw w celu ograniczenia jej...
  2. Tydzień na rynkach: Nadzieje i obawy Obiecujące informacje dotyczące szczepionki na koronawirusa wywołały wzrost zainteresowania ryzykownymi aktywami, który jednak szybko został...
  3. Tydzień na rynkach: Rosnąca inflacja i słabnący złoty Główny Urząd Statystyczny (GUS) potwierdził, że inflacja konsumencka (CPI) nadal rosła i wyniosła w październiku...
  4. Tydzień na rynkach: Łatwiej ożywić rynki niż gospodarkę Europejski Bank Centralny nie ustaje w wysiłkach na rzecz stymulacji słabnącej gospodarki strefy euro....
  5. Tydzień na rynkach: Gaszenie pożarów Inflacja konsumencka (CPI) wyniosła w grudniu 2021 r. 8,6 % w ujęciu rocznym. Wzrost cen...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *