Tydzień na rynkach: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęta

W ostatni wtorek rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której podstawowym celem jest wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W Strategii założono, że przeciętny dochód gospodarstw domowych do 2020 r. ma wzrosnąć do 76-80 % średniej Unii Europejskiej, a do roku 2030 ma zbliżyć się do poziomu średniej unijnej,  przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ma zmaleć do 20 % w 2020r.  i do 17 % w 2030 r. Strategia wymienia  pięć pułapek, które stoją na drodze do zrównoważonego rozwoju naszego kraju: pułapka demograficzna, pułapka słabości instytucji, pułapka średniego rozwoju (cały nasz model gospodarczy,  ma ulec zmianie), pułapka rozwoju zależnego (zmniejszenie uzależnienia rozwoju od prywatyzacji) i pułapka przeciętnych produktów  (przeciwdziałać temu ma wzrost innowacyjności). Odpowiedzią na istniejące słabości mają być główne filary strategii: reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm,  kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna, rozwój społeczny i terytorialny, sprawne państwo. Do 2020 r. na realizację wszystkich celów rozwojowych Strategii ma być zaangażowanych ok. 1,5 bln zł po stronie sektora publicznego (krajowego i zagranicznego) oraz ponad 0,6 bln zł w ramach inwestycji prywatnych, to o ponad 1 bln zł więcej niż  pierwotnie założono w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Krytycy Strategii wskazują, że o ile główne jej cele takie jak rozwój polskich przedsiębiorstw, czy zwiększenie stopy inwestycji są słuszne, to  fatalny jest proponowany sposób ich realizacji. Strategia zakłada promocję i dotowanie jednych sektorów gospodarki kosztem innych, o czym mają decydować politycy i urzędnicy. Z jednej strony mówi się o wzroście oszczędności i inwestycji, a z drugiej rząd zadłuża Polaków, by pobudzić konsumpcję. Imponująca kwota ponad 2 bln zł wydatkowana na przestrzeni 5 lat stwarza błędne wrażenie, jakoby na realizację strategii udało się pozyskać całkiem nowe źródła środków finansowych. Repolonizacja zamiast prywatyzacji w kraju, który ma najwyższy wśród krajów OECD udział własności państwowej w gospodarce, wbrew zamiarom autorów, nie będzie sprzyjał wzrostowi innowacyjności i zwiększeniu tempa wzrostu gospodarki. Eksperyment polegający na tym, że państwo zmieni na lepsze państwową gospodarkę już przerabialiśmy i zakończył się katastrofą.

To, że założenia Strategii mogą rozminąć się z jej zamierzonymi efektami sygnalizują wyniki uzyskane w roku 2016. Pomimo znacznie wyższych oczekiwań, w 2016 r. wzrost PKB wyniósł 2,8 % wobec 3,8 % wzrostu średnio w ostatnich 10 latach. Również udział inwestycji w PKB nie poprawił się; nastąpił spadek z 20,1 % w 2015 r. do 18,5 % w 2016 r. Jednocześnie deficyt budżetu państwa w 2016 r. wyniósł 46,3 mld zł i był wyższy o 3,7 mld zł w stosunku do deficytu zrealizowanego w 2015 r. Jak na razie wydźwięk propagandowy Strategii jest zdecydowanie lepszy od faktycznie uzyskanych efektów. Każdy by chciał, żeby „Polska była wielka”, a gdyby tak jeszcze przywrócić jej normalność i przewidywalność, to byłaby pełnia szczęścia.

Gospodarka

Produkcja przemysłowa w USA spadła o 0,3% m/m w styczniu 2017 r. wobec wzrostu 0,6% miesiąc wcześniej, podał Fed. Konsensus rynkowy wynosił 0,0% wzrostu w ujęciu miesięcznym. (ISBnews)

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo, bez uwzględnienia zmian cen) w USA w styczniu 2017 r. wzrosła o 0,4% m/m, podał Departament Handlu. Konsensus rynkowy wynosił 0,1% wzrostu m/m. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 5,6%. Sprzedaż z wyłączeniem pojazdów i części samochodowych wzrosła o 0,8% m/m. Konsensus rynkowy wynosił 0,4% wzrostu. (ISBnews)

Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wzrósł o 0,6% m/m w grudniu 2016 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu wyrównanym sezonowo ceny konsumenckie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 2,5%. Konsensus rynkowy wynosił 0,3% wzrostu w ujęciu miesięcznym. Inflacja bazowa CPI (tj. z wyłączeniem cen żywności i energii) wzrosła w styczniu o 0,3% m/m. Konsensus wynosił 0,2% m/m. (ISBNews)

Wskaźnik instytutu ZEW, obrazujący nastroje w gospodarce niemieckiej spadł o 6,2 pkt m/m i wyniósł 10,4 pkt w styczniu br., podał Instytut ZEW. Konsensus rynkowy dotyczący wskaźnika oczekiwań wynosił 15 pkt. Wskaźnik ocen bieżącej sytuacji gospodarczej w Niemczech spadł o 0,9 pkt do 76,4 pkt, podano w komunikacie. Oczekiwania dotyczące przyszłości gospodarki strefy euro spadły o 6,1 pkt do 17,1 pkt, zaś wskaźnik ocen bieżących wzrósł o 3,2 pkt do 2,8 pkt, podano także. (ISBnews

Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 9 proc. licząc rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 1,9 proc. – poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny. GUS podał, że w styczniu tego roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9 proc. w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku, kiedy notowano wzrost o 1,3 proc. Produkcja przemysłowa w styczniu liczona miesiąc do miesiąca spadła o 1,9 proc., po spadku o 4,3 proc. w grudniu. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w styczniu wzrostu produkcji rok do roku o 7,3 proc., a miesiąc do miesiąca spadku o 3,8 proc. Jak czytamy w komunikacie GUS, produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 4,1 proc., a mdm spadła o 0,2 proc. (PAP)

Sprzedaż detaliczna w styczniu br. wzrosła o 11,4 proc. w porównaniu do stycznia 2016 roku, po wzroście o 6,4 proc. w grudniu ub. r. – poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do grudnia 2016 r. sprzedaż detaliczna w styczniu spadła o 22,1 proc. Konsensus przygotowany przez PAP wskazywał na wzrost o 7,9 proc. w ujęciu rocznym, zaś w ujęciu miesięcznym – na spadek o 24,6 proc. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 9,6 proc. rok do roku. (PAP)

 Akcje, obligacje, waluty i surowce

Na koniec  ostatniego tygodnia  S&P 500 uzyskał na zamknięciu 2351      pkt, wobec  2316 pkt na  koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost  o 1,5 %). Niemiecki DAX  na koniec ostatniego tygodnia wyniósł 11757      pkt. wobec 11667 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia  (wzrost o 0,8 %). Indeks WIG zakończył ostatni tydzień na poziomie 57973    pkt, wobec  57385 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,0 %).

Na koniec ostatniego tygodnia  rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,418  % wobec   2,407 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,5 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła 0,301  %   wobec 0,320 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 5,9 %).  Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski  wyniosła 3,831 %  wobec 3,835 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,1  %).

 Zamknięcie EUR/USD na koniec ostatniego tygodnia  wypadło na poziomie 1,061 USD  wobec 1,064 USD na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,3 %).  Kurs USD/PLN  wyniósł 4,08  PLN, wobec 4,04 PLN na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,0 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,33  PLN, wobec 4,30 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,7 %).

Na koniec ostatniego tygodnia w Londynie ropa  Brent kosztowała 55,72     USD za baryłkę, wobec  56,68 USD za baryłkę   na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 1,7 %).   Za tonę miedzi na koniec ostatniego tygodnia płacono 5970  USD, wobec 6087 USD na koniec  poprzedniego tygodnia  (spadek o 1,9 %). Cena   złota w na zakończenie ostatniego tygodnia  wyniosła 1236 USD za uncję, wobec 1235 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,1  %). Cena srebra na zakończenie ostatniego tygodnia wyniosła 17,98 USD za uncję, wobec 17,96   USD za uncje na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,1 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

 

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Pakt na rzecz wzrostu Po wzmocnieniu dyscypliny finansowej głównym problemem Unii Europejskiej jest teraz groźba recesji i rekordowe, jak...
  2. Tydzień na rynkach: MFW obniża prognozę światowego PKB W styczniowym raporcie World Economic Outlook (WEO) Update Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył tegoroczną prognozę...
  3. Tydzień na rynkach: Dobra passa deweloperów Ostatnie trzy lata były dobrym okresem dla akcjonariuszy spółek deweloperskich, czyli firm, które budują na...
  4. Tydzień na rynkach: Optymizm wyparował Agencja Moody’s utrzymała długoterminowy rating Polski na poziomie A2. Jednocześnie perspektywa ratingu została zmieniona ze...
  5. Tydzień na rynkach: Gospodarka rozczarowała, ale perspektywy lepsze Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2016 roku produkt krajowy brutto liczony w...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Tydzień na rynkach: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęta

  1. dorota pisze:

    Ja jestem dobrej myśli. Myślę, że o dobry plan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *