Tydzień na rynkach: Wyprzedzająca decyzja EBC

Wydarzeniem tygodnia była decyzja Europejskiego Banku Centralnego (EBC), który niespodziewanie obniżył stopę refinansową o 25 pkt bazowych do najniższego w historii poziomu 0,25 %. oraz pozostawił stopę depozytową na poziomie 0 %. Sama decyzja o obniżce była oczekiwana, ale dopiero na kolejnym posiedzeniu. Jej motywy wiązały się z wcześniejszą publikacją zaskakująco niskiej inflacji, która wyniosła w październiku zaledwie 0,7 %, wobec 1,2 % we wrześniu. Wygląda na to, że Unia Europejska musi martwić się już nie tylko o słaby wzrost i wysokie bezrobocie, ale także o zbyt szybko wyhamowującą inflację. Obecna dynamika zmian cen jest najniższa od czterech lat. Istnieje ryzyko, że strefa euro może wpaść w deflację, czyli uporczywy spadek cen. Chociaż deflacja sprzyja konsumentom, to stanowi pułapkę dla gospodarki, ponieważ obniża zyskowność firm i zachęca konsumentów do odkładania decyzji zakupowych, w oczekiwaniu na jeszcze niższe ceny. Nieoczekiwana decyzja EBC spowodowała istotne osłabienie euro, co ma wpływ na zwiększenie konkurencyjności gospodarek strefy euro.

Z wypowiedzi Mario Draghiego Prezesa EBC, wynika, że główna stopa pozostanie na obecnym lub niższym poziomie przez dłuższy czas. Nie wykluczył przy tym możliwości wprowadzenie ujemnej stopy depozytowej. W sukurs działaniom EBC przyszły także dobre wieści dla gospodarki amerykańskiej. Produkt krajowy brutto w III kwartale wzrósł o 2,8 % w ujęciu zannualizownym, wobec oczekiwań na poziomie 2,0 %. Znacząca poprawa nastąpiła także na rynku pracy. W październiku zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło aż o 204 tys., wobec oczekiwań na poziomie 125 tys. To może oznaczać wcześniejsze, niż przewidywane w marcu, rozpoczęcie ograniczania skupu obligacji przez Rezerwę Federalną (Fed). Ten z kolei czynnik zadziałał w kierunku umocnienia dolara oraz wzrostu rentowności obligacji. Jak więc widać po raz kolejny, że decyzje banków centralnych ustawiają sytuację na rynkach walutowych, surowcowych i akcji.

Również w Polsce Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim posiedzeniu poprawiła nastroje inwestorów, gdyż doszła do wniosku, że stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie co najmniej do końca pierwszego półrocza 2014 r. Michael Vogelzang, prezes Boston Advisors, zwraca uwagę, że nastroje na rynkach akcji są dobre. „Nauczyliśmy się przez ostatnie trzy, cztery lata, że przyjazny bank centralny to świetna sprawa dla cen akcji”.

Gospodarka

Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w III kwartale 2013 roku o 2,8 % w ujęciu zannualizowanym k/k. Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 2,0 %. W II kwartale PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 2,5 %.

W październiku wskaźnik ISM Services Non-Manufacturing Index, obrazujący kondycję sektora usług w USA, wzrósł do 55,4 z 54,4 pkt. miesiąc wcześniej. Dane okazały się dużą niespodzianką. Rynek oczekiwał spadku indeksu ISM do 54 pkt.

We wrześniu 2013 roku indeks wskaźników wyprzedzających (LEI) dla USA wzrósł o 0,7% w relacji miesięcznej, wynika z danych opublikowanych przez Conference Board. Rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 0,6% m/m, po tym jak w sierpniu indeks ten wzrósł o 0,7% m/m.

W październiku stopa bezrobocia w USA wzrosła do 7,3% z 7,2% przed miesiącem. Dane są zgodne z rynkowym konsensusem. Zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym wzrosło w październiku aż o 204 tys., podczas gdy prognozowany wzrost wynosił 125 tys. Wrześniowe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem zostały skorygowane do 163 tys. z pierwotnie szacowanych 150 tys.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 9 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 336 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 335 tys.

W listopadzie indeks nastroju Uniwersytetu Michigan spadł do 72 pkt. z 73,2 pkt. miesiąc wcześniej, wynika z opublikowanych szacunków tego indeksu. To najgorszy wynik od grudnia 2011 roku. Dane rozczarowały. Mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera wynosiła 74,5 pkt.

We wrześniu 2013 roku roczna dynamika sprzedaży detalicznej w strefie euro ukształtowała się na poziomie 0,3%. Dane okazały się gorsze od prognoz, gdyż oczekiwano wzrostu o 0,7% r/r. Miesiąc wcześniej był to (po korekcie) spadek o 0,2%. W relacji miesięcznej sprzedaż detaliczna, po uwzględnieniu czynników sezonowych, spadła o 0,6%, po tym jak w sierpniu wzrosła ona (po korekcie) o 0,5% m/m. Rynek oczekiwał we wrześniu odczytu na poziomie -0,4% m/m.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 51,3 pkt. wobec 51,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie właśnie 51,3 pkt. Z kolei indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, wyniósł w październiku 51,6 pkt, wobec 52,2 pkt w poprzednim miesiącu oraz prognozie na poziomie 50,9 pkt.

Nieźle prezentują się perspektywy gospodarki niemieckiej. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 51,7 pkt. wobec 51,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 51,5 pkt. Natomiast indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, wyniósł w październiku 52,9 pkt, wobec 53,7 pkt w poprzednim miesiącu oraz oczekiwań na poziomie 52,3 pkt.

Gorzej wyglądają perspektywy gospodarcze Francji. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 49,1 pkt. wobec 49,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe dane. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 49,4 pkt. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, wyniósł w październiku 50,9 pkt, wobec 51,0 pkt w poprzednim miesiącu oraz oczekiwań na poziomie 50,2.
Słabość francuskiej gospodarki znalazła potwierdzenie w obniżce ratingu Francji. Ocena wiarygodności kredytowej tego kraju została obnizona przez agencję Standard & Poor’s. W jej opinii polityka prezydenta Francji F. Hollande’a nie zdoła pobudzić wzrostu i uzdrowić finansów publicznych. Rating został obniżony z AA+ do AA. Najwyższą ocenę Francja utraciła w styczniu 2012 roku.

Wskaźnik PMI dla Polski, publikowany przez HSBC, w październiku wzrósł do 53,4 pkt. z 53,1 pkt. we wrześniu. Opublikowane dane to najwyższy wynik od 30 miesięcy. Szczególnie zwraca uwagę wskaźnik nowych zamówień, który zanotował najwyższy wzrost w historii. To pokazuje, że ożywienie w polskiej gospodarce jest stabilne. Gospodarka idzie w dobrym kierunku, chociaż na razie jest napędzana przede wszystkim przez zagranicę.

W październiku 2013 roku indeks PMI dla sektora usług w Chinach, jaki opracowuje Chińska Federacja Logistyki i Zaopatrzenia (China Federation of Logistics and Purchasing – CFLP) oraz tamtejszy urząd statystyczny, wzrósł do 56,3 z 55,4 pkt. miesiąc wcześniej. To najwyższy odczyt w tym roku.

Akcje, obligacje, waluty, surowce

Indeks S&P 500 w ostatni piątek odrobił straty z czwartku i na koniec tygodnia osiągnął 1771 pkt, wobec 1762 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,5 %). Niemiecki DAX na koniec tygodnia osiągnął 9078 pkt., wobec 9008 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,8 %). Indeks WIG 20 zakończył tydzień na poziomie 2509 pkt, wobec 2529 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,8 %). Indeks WIG-Plus, obejmujący notowania najmniejszych spółek, najbardziej wrażliwych na koniunkturę, na koniec ostatniego tygodnia uzyskał 1097,8 pkt, wobec 1109,4 pkt na koniec poprzedniego tygodnia. (spadek o 1,2 %).

W ostatni piątek rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,750 % wobec 2,600 % w ubiegłym tygodniu ( wzrost o 5,8 %). Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski w ostatni czwartek wyniosła 4,381 % wobec 4,158 % (wzrost o 5,4 %).

W ubiegłym tygodniu na eurodolarze doszło do przełamania długoterminowego wsparcia na poziomie 1,34. Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia wypadło na poziomie 1,336 USD wobec 1,348 USD na koniec poprzedniego (spadek o 0,9 %). W ostatnim tygodniu doszło do dalszego osłabienia kursu złotego wobec dolara amerykańskiego. W ostatni piątek kurs USD/PLN, wyniósł na zamknięciu 3,13 PLN, wobec 3,11 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,6 %), a kurs EUR/PLN wyniósł 4,18 PLN, wobec 4,20 PLN. (spadek o 0,5%)

W ostatnim tygodniu umocnienie dolara odbiło się na rynku surowców, gdzie doszło do spadków, zarówno na rynku surowców przemysłowych, jak i metali szlachetnych. W ostatni piątek w Londynie ropa Brent kosztowała 105,1 USD za baryłkę, wobec 105,9 USD za baryłkę na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,8 %). Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 7163 USD, wobec 7241 USD na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 1,1 %). Cena złota w na zakończenie tygodnia wyniosła 1288 USD za uncję, wobec 1315 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 2,1 %). Cena srebra wyniosła w ostatni piątek 21,5 USD za uncję, wobec 21,9 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 1,8 %).

Wieści z branż i spółek

Wydarzeniem tygodnia na rynku akcji był debiut był debiut na NYSE portalu społecznościowego. Twitter. Wbrew obawom pierwszy dzień notowań okazał się spektakularny. Akcje poszły w górę aż o 73 %. Na zamknięciu sesji w Nowym Jorku osiągnęły 44,90 USD, podczas gdy cena ofertowa wynosiła 26 USD. Bloomberg zauważa, że był to największy jednodniowy wzrost w ramach IPO, które przyniosło ponad 1 mld USD, odkąd w 2007 roku na giełdzie zadebiutował serwis Alibaba.com. Twitter sprzedał 70 mln akcji i zebrał z rynku 1,82 mld USD. Ciekawostką jest to, że serwis mikroblogowy nigdy dotychczas nie przyniósł zysków, mimo że jego przychody regularnie rosły.

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: EBC ponownie wkracza do akcji Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył prognozę inflacji w strefie euro na wszystkie lata do 2016...
  2. Tydzień na rynkach: Decyzja Fed na tak, ale zmiany w OFE na nie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), organ decyzyjny amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed), ponownie zaskoczył analityków. Na...
  3. Tydzień na rynkach: Merkel wspiera EBC W ubiegłym tygodniu kanclerz Niemiec Angela Merkel udzieliła werbalnego wsparcia propozycjom działań, jakie niedawno przedstawił...
  4. Tydzień na rynkach: Strefa euro w recesji, EBC obniża stopy Gospodarka strefy euro już od kilku lat stanowi najsłabsze ogniwo gospodarki światowej. Powodem jest nie...
  5. Tydzień na rynkach: EBC przygotował prezenty, ale rozdają je Amerykanie Europejski Bank Centralny przeprowadził pierwszą z dwóch zaplanowanych aukcji trzyletnich pożyczek dla sektora bankowego strefy...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *