Tydzień na rynkach: Polityka szkodzi gospodarce

Spór polityczny w naszym kraju ma coraz bardziej wyraźny wpływ  na realną gospodarkę, a nic nie wskazuje na to, że jesteśmy bliżej jego zażegnania. Potwierdzają to ostatnie dane, które nie napawają optymizmem. Najpierw rozczarowała produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna za marzec. Z kolei w kwietniu złoty okazał się  najsłabszą ze wszystkich walut Rynków Wschodzących. Przed nami decyzja agencji Moody’s w sprawie ratingu dla Polski. Negatywnego obrazu dopełniają obawy pogłębienia  konfliktu z Unią Europejską oraz niepewność  skutków  dalszych działań rządu (pomoc frankowiczom,  podatek od handlu, czy ratowanie górnictwa). Może się okazać, że nawet stymulacja fiskalna programu 500 plus nie złagodzi szkód spowodowanych złymi decyzjami. Obawy te potwierdza  opublikowany w ostatnim tygodniu wskaźnik wyprzedzający koniunktury   Menadżerów Logistyki Markit PMI dla polskiego sektora przemysłowego, który  zanotował w kwietniu drugi największy miesięczny spadek od 2008 roku. Wskaźnik PMI spadł do 51 pkt w kwietniu br. z 53,8 pkt zanotowanych przed miesiącem, przy konsensusie rynkowym na poziomie 53 pkt. Co prawda wartość wskaźnika pozostała nadal powyżej 50 pkt co oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a dopiero poniżej tego progu  ma miejsce spadek tej aktywności. Również sam spadek indeksu nie był niespodzianką, ale jego skala już niewątpliwie tak, zwłaszcza że  złożył się na nią spadek wszystkich pięciu jego składowych (nowe zamówienia, zatrudnienie, bieżąca produkcja, prędkością dostaw i zapasy pozycji zakupionych).Silny spadek wskaźnika PMI powinien przełożyć się  na spadek dynamiki produkcji przemysłowej, a w konsekwencji spowolnienie dynamiki PKB w II kwartale bieżącego roku. W takim scenariuszu możliwa jest obniżka stóp procentowych przez NBP. Pocieszającym jest fakt, że większość ekonomistów uważa, iż spadek wskaźnika PMI w kwietniu  jednorazowy charakter i w kolejnych miesiącach powinien stopniowo poprawiać się. Decydujące znaczenie w tym względzie będzie miała  koniunktura w strefie euro, w tym szczególnie w Niemczech, gdzie nastąpiło wyraźne przyspieszenie nowych zamówień ogółem i eksportowych.

Gospodarka

Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim spadł w kwietniu do 50,8 pkt. z 51,8 pkt. w poprzednim miesiącu – podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 51,4 pkt.  Poziom 50 pkt. przy oznaczaniu wskaźnika aktywności stanowi granicę pomiędzy rozwojem a spadkiem w sektorze przemysłowym. (PAP)

Wskaźnik aktywności w usługach w USA wzrósł w kwietniu i wyniósł 55,7 pkt. – podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 54,8 pkt.  W marcu wskaźnik aktywności w usługach w USA wyniósł 54,5 pkt. 50 pkt. stanowi granicę pomiędzy rozwojem a spadkiem aktywności w sektorze usług. (PAP)

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w kwietniu wzrosła o 160 tys., podczas gdy w marcu wzrosła o 208 tys., po korekcie – podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła o 171 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 184 tys., po korekcie.  Stopa bezrobocia w USA w kwietniu wyniosła 5,0 proc., wobec również 5,0 proc. w marcu – podał amerykański Departament Pracy. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się stopy bezrobocia w USA na poziomie 4,9 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 200 tys. wobec 215 tys. w marcu przed korektą, a w sektorze prywatnym wzrośnie o 195 tys. wobec 195 tys. miesiąc wcześniej przed korektą.  Departament Pracy podał również, że wskaźnik zatrudnienia, określający jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł w kwietniu 62,8 proc. wobec 63,0 proc. miesiąc wcześniej. (PAP)

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła do 274 tys. z 257 tys. tydzień wcześniej – poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 260 tys. (PAP)

 Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 53,0 pkt. wobec 53,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano wartość indeksu na 53,0 pkt.  Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce. (PAP)

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 51,7 pkt. wobec 51,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 51,5 pkt.  Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze przemysłowym. (PAP)

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 53,1 pkt. wobec 53,1 pkt. w poprzednim miesiącu – podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano wskaźnik na 53,2 pkt.  Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.(PAP)

 Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 51,8 pkt. wobec 50,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 51,9 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 54,5 pkt. wobec 55,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 54,6 pkt. (PAP)

 Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 48,0 pkt. wobec 49,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe dane. Wstępnie szacowano 48,3 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 50,6 pkt. wobec 49,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 50,8 pkt. (PAP)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 51 pkt w kwietniu br. z 53,8 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Konsensus rynkowy wynosił 53 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w kwietniu 49,4 pkt. wobec 49,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano wyliczenia Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się w IV 49,8 pkt.  (PAP)

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w kwietniu 51,8 pkt. wobec 52,2 pkt. w poprzednim miesiącu – podały Caixin i Markit Economics.

Wskaźnik PMI composite wyniósł zaś 50,8 pkt. wobec 51,3 pkt. w marcu.  (PAP)

 Akcje, obligacje, waluty i surowce

Na koniec  tygodnia S&P 500 uzyskał na zamknięciu 2057      pkt, wobec  2065  pkt na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 0,4 %). Niemiecki DAX  na koniec tygodnia osiągnął 9870     pkt. wobec 10039 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (spadek 1,7 %). Indeks WIG zakończył tydzień na poziomie 46664     pkt, wobec  47642  pkt na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 2,1 %).

W ostatnim tygodniu  rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 1,779     % wobec   1,828 % w poprzednim tygodniu (spadek o 2,7 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła 0,148     %   wobec  0,290 % na koniec poprzedniego  tygodnia (spadek o 49,0 %).  Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski  wyniosła 3,098    %  wobec 3,070 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,9 %).

 Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia  wypadło na poziomie 1,140     USD  wobec  1,145 USD  na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,4 %).  Kurs USD/PLN  wyniósł 3,89     PLN, wobec 3,82 PLN   na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,8 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,43     PLN, wobec 4,37  na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,4 %).

W ostatnim tygodniu w Londynie ropa  Brent kosztowała 45,32        USD za baryłkę, wobec   47,39 USD  za baryłkę  na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 4,4 %)   Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 4788  USD, wobec 5033 USD na koniec  poprzedniego tygodnia.   (spadek o 4,9 %). Cena   złota w na zakończenie tygodnia    wyniosła 1290           USD za uncję, wobec   1295 USD za uncję na koniec   poprzedniego tygodnia  (spadek 0,4   %).   Cena srebra wyniosła  17,51          USD za uncję,  wobec   17,87 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 2,0 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Trudne czasy dla górnictwa. Chociaż produkcja energii w Polsce oparta jest o węgiel, to nie oznacza, że jego producenci...
  2. Tydzień na rynkach: Trudny poczatek roku na giełdach W Chinach pierwsza sesja w nowym roku, datowanym oczywiście nie według kalendarza chińskiego, ale według...
  3. Tydzień na rynkach: Wyniki spółek za IV kwartał 2015 Ostatni kwartał 2015 r. przyniósł pogorszenie  wyników  giełdowych firm. Potwierdza to prezentacja zestawień wyników za...
  4. Tydzień na rynkach: MFW obniża prognozę światowego PKB W styczniowym raporcie World Economic Outlook (WEO) Update Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył tegoroczną prognozę...
  5. Tydzień na rynkach: Optymizm wyparował Agencja Moody’s utrzymała długoterminowy rating Polski na poziomie A2. Jednocześnie perspektywa ratingu została zmieniona ze...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *