Tydzień na rynkach: Ceny mieszkań będą nadal rosły?

Analitycy PKO Banku Polskiego  w raporcie Puls Nieruchomości z dnia 28 kwietnia 2021 roku oceniają, że rosnące ceny gruntów, materiałów budowalnych i rosnące koszty robocizny będą sprzyjały dalszemu wzrostowi cen mieszkań.

Jedną z istotnych przyczyn rosnących cen gruntów pod zabudowę są  niskie stopy procentowe, przy  wysokiej inflacji. W 2020 roku ceny takich gruntów wzrosły nawet o około 20 % (powiaty grodzkie). Powodem wzrostu cen jest  także ograniczona dostępność gruntów budowlanych, przy rosnącym od kilku lat popycie na mieszkania. Ponadto ujemne realne  stopy procentowe, zachęcają do lokowania oszczędności w nieruchomości gruntowe, jako sprawdzoną formę ich ochrony przed inflacją. Dotyczy to w szczególności zakupu gruntów położonych w regionach turystycznych i podmiejskich.

Szybki wzrost cen materiałów budowlanych jest spowodowany pandemią COVID – 19  i konsekwencjami z nią związanymi. Wprowadzone obostrzenia gospodarcze i społeczne spowodowały spadek popytu i ograniczenie produkcji wielu materiałów budowalnych i surowców do ich produkcji. Stopniowa normalizacja sytuacji gospodarczej oraz postęp szczepień wymusza  szybkie dostosowanie podaży do rosnącego popytu. Kluczowe znaczenie ma tutaj dynamiczny wzrost popytu ze strony Chin, które są zarówno znaczącym producentem, jak i konsumentem wielu surowców i materiałów. W wyniku braku równowagi na rynkach, w ostatnich miesiącach znacząco wzrosły ceny podstawowych materiałów budowalnych. Dla przykładu ceny stali, której 35 % światowej produkcji zużywa budownictwo, wzrosły o 50 %. Z kolei wzrost cen ropy naftowej o prawie 60 % spowodował wzrost cen tworzyw sztucznych i wyrobów z tworzyw sztucznych stosowanych w budownictwie. Do tego należy doliczyć wpływ przerwanych łańcuchów dostaw, skutki awarii i przestojów spowodowanych atakiem zimy i brakiem dostaw prądu, a także wpływ czynników makroekonomicznych na wzrost kosztów produkcji.

Prognozy wskazują także, że płace w sektorze budowalnym wzrosną o ponad 8 % kolejno w latach 2021 i 2022. Źródeł presji płacowej należy szukać w niedoborach wykwalifikowanej kadry pracowników budowlanych i konkurencją o nich między segmentami budownictwa: kubaturowego i inżynieryjnego, a także wpływ wzrostu płacy minimalnej w 2021 r.

Dlaczego wzrost cen gruntów, materiałów budowlanych i wzrost kosztów robocizny miałby się przełożyć na wzrost cen mieszkań, zamiast spowodować spadek marż deweloperów? Otóż kluczowe znaczenie dla zmaterializowania się  takiego scenariusza ma utrzymujący się wysoki popyt na mieszkania, którego źródłem są niskie stopy procentowe, co przy wysokiej inflacji zmusza do szukania alternatywy dla ochrony kapitału na rynku nieruchomości. Oczywiście z czasem szybki wzrost cen mieszkań przełoży się na stopniowe zmniejszanie popytu, ale z drugiej strony może pojawić się ograniczanie podaży mieszkań na rynku pierwotnym. Ponadto tendencję wzrostu cen mieszkań obserwujemy nie tylko w Polsce, ale także w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, jak również w rozwiniętych gospodarkach UE.

Gospodarka

Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA wzrósł o 6,4% kw/kw w I kw. 2021 r., podał Departament Handlu, prezentując wstępne dane. W IV kwartale 2020 r. wzrósł o 4,3%. Konsensus rynkowy wynosił 6,5% wzrostu w ujęciu kwartalnym. (ISBnews)

Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo spadł o 0,6% kw/kw w strefie euro i o 0,4% w całej Unii Europejskiej w I kw. 2021 r., wynika ze wstępnych danych urzędu statystycznego Eurostat. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,8% spadku w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo spadł w I kw. br. o 1,8% w strefie euro oraz o 1,7% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,9% spadku w tym ujęciu.  (ISBnews)

Produkt Krajowy Brutto Niemiec spadł (w ujęciu wyrównanym sezonowo) o 1,7% w I kw. 2021 r. w ujęciu kwartalnym, podał Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 1,5% spadku w ujęciu kwartalnym (wyrównanym sezonowo). W ujęciu rocznym, PKB (niewyrównany sezonowo) spadł o 3,3% w I kw. 2021 r. Konsensus rynkowy wynosił 3,6% spadku w tym ujęciu. (ISBnews)

Inflacja konsumencka wyniosła 4,3% w ujęciu rocznym w kwietniu 2021 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7% w kwietniu. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,2% r/r, nośników energii – wzrosły o 3,9% r/r, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 28,1% r/r, podano w komunikacie. W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1% m/m, nośników energii nie zmieniły się, natomiast paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 3,6% m/m, podano także. Konsensus rynkowy wyniósł 4% r/r. (ISBnews)

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec marca 2021 r. wyniosła 6,4%, czyli spadła o 0,1 pkt proc. wobec lutego br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W marcu 2020 r. stopa ta wyniosła 5,4%.  Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu marca 2021 r. wyniosła 1 078,4 tys. wobec 1 099,5 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 909,4 tys. przed rokiem. W styczniu br. prezydent podpisał ustawę budżetową na 2021 r. zakładającą, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 r. wyniesie 7,5%. (ISBnews)

Akcje, obligacje, waluty i surowce

Na koniec ostatniego tygodnia  S&P 500 uzyskał na zamknięciu 4181  pkt, wobec 4180 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,0 %). Niemiecki DAX na koniec ostatniego tygodnia wyniósł 15136    pkt wobec 15280 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,9 %). Indeks WIG zakończył ostatni tydzień na poziomie 60811    pkt, wobec 59356  na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,5 %).

Na koniec ostatniego tygodnia rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 1,624    % wobec 1,561 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 4,0 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła – 0,205 % wobec – 0,259 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost). Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski wyniosła 1,700   % wobec 1,557 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 9,3 %).

Zamknięcie EUR/USD na koniec ostatniego tygodnia  wypadło na poziomie 1,202    USD, wobec 1,210 USD podobnego poziomu na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,7  %). Kurs USD/PLN wyniósł 3,79  PLN, wobec 3,77 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,5 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,55  PLN, wobec 4,56 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,2 %).

Na koniec ostatniego tygodnia ropa Brent w Londynie kosztowała 66,66    USD za baryłkę, wobec 66,00  USD za baryłkę na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,0 %). Za tonę miedzi na koniec ostatniego tygodnia płacono 9809 USD, wobec 9545 USD na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,8 %). Cena złota w na zakończenie ostatniego roku wyniosła 1769  USD za uncję, wobec 1777 USD  na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,5 %). Cena srebra na zakończenie ostatniego tygodnia wyniosła 25,92   USD za uncję, wobec 26,05 USD   na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,5 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Rośnie podaż mieszkań Na rynku mieszkaniowym w Polsce od ponad 3 lat trwa wyjątkowo dobra koniunktura. Według wstępnych...
  2. Tydzień na rynkach: Rynki wschodzące nadal w odwrocie. Zła passa krajów rozwijających się trwa nadal. Już wiosną ubiegłego roku, gdy Fed wspomniał o...
  3. Tydzień na rynkach: Amerykański plan dla rynku pracy Prezydent Joe Biden przedstawił szczegóły drugiego planu, który ma ożywić amerykańską gospodarkę po kryzysie spowodowanym...
  4. Tydzień na rynkach: Nadzieje i obawy Obiecujące informacje dotyczące szczepionki na koronawirusa wywołały wzrost zainteresowania ryzykownymi aktywami, który jednak szybko został...
  5. Tydzień na rynkach: Rosnąca inflacja i słabnący złoty Główny Urząd Statystyczny (GUS) potwierdził, że inflacja konsumencka (CPI) nadal rosła i wyniosła w październiku...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *