Tydzień na rynkach: Rośnie podaż mieszkań

Na rynku mieszkaniowym w Polsce od ponad 3 lat trwa wyjątkowo dobra koniunktura. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. oddano do użytkowania 162,7 tys. mieszkań, tj. o 10,2% więcej w porównaniu z 2015 r., w którym odnotowano wzrost o 3,2%. W tym samym okresie wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 211,6 mieszkań, tj. o 12,0% więcej niż 2015 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 20,5%). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 173,9 tys., tj. o 3,3% (wobec wzrostu przed rokiem o 13,7%).

Kontynuację dotychczasowego trendu potwierdzają wstępne dane GUS za okres I-V 2017. W tym czasie oddano do użytkowania 63,9 tys. mieszkań, tj. o 3,0% więcej w porównaniu z I-V 2016 r., w którym odnotowano wzrost o 18,1%. W okresie pięciu miesięcy 2017 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 106,8 tys. mieszkań, tj. o 38,3% więcej niż w I-V 2016 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 10,3%). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 83,7 tys., tj. o 21,7% (wobec wzrostu przed rokiem o 4,3%).

Znaczący udział w osiągniętych wynikach maja deweloperzy, czyli inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem, którzy w 2016 r. oddali do użytkowania 78,5 tys. mieszkań (co stanowiło 48,2% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 25,7% więcej niż w 2015 r., kiedy notowano wzrost o 5,7%. Deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 106,6 tys. mieszkań, tj. o 9,7% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 25,5%). Spadła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto do 85,5 mieszkań, tj. o 1,2% (wobec wzrostu przed rokiem o 24,1%).

Natomiast w okresie pięciu miesięcy 2017 r. deweloperzy oddali do użytkowania 29,7 tys. mieszkań (co stanowiło 46,4% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 0,1% więcej niż w I-V 2016 r., kiedy notowano wzrost o 55,1%. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 58,2 mieszkań, tj. o 50,4% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 8,1%). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto do 41,8 tys. mieszkań, tj. o 25,1% (wobec spadku przed rokiem o 1,2%).

W corocznym raporcie o rynku mieszkaniowym w Polsce E- Valuer Indeks, przygotowanego przez ekspertów z firmy Emmerson Evaluation, przedstawiono analizę stanu i prognozę dla rynku mieszkaniowego w Polsce. Sukcesy deweloperów na rynku mieszkaniowym to wynik rosnącego popytu na mieszkania. Za główne czynniki generujące popyt w 2016 r. uznano:

– niskie oprocentowanie depozytów zachęcające do poszukiwania alternatywnych inwestycji, w tym głównie na rynku mieszkaniowym,

– tanie, z uwagi na utrzymujące się niskie stopy procentowe, kredyty hipoteczne,

– bardzo dobrą sytuację na rynku pracy (niskie bezrobocie, sukcesywny wzrost wynagrodzeń),

– możliwość uzyskania dopłat z programu Mieszkania dla Młodych (MdM)

W 2017 r. wszystkie te czynniki pozostają nadal aktualne, co oznacza, że dobra koniunktura ma szansę być kontynuowana. Największym dla niej zagrożeniem są przewidywane (jeszcze nie w tym roku) podwyżki stóp procentowych, które zmniejszą relatywną atrakcyjność inwestycji w mieszkania na wynajem, a ponadto spowodują wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych, co przy wygaśnięciu programu Mieszkanie dla Młodych, spowoduje spadek popytu na mieszkania. Natomiast zagrożeniem dla podaży mieszkań jest ograniczona podaż i szybko rosnące ceny gruntów pod zabudowę, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Czynnikiem, który ma szansę przedłużyć dobrą koniunkturę na rynku mieszkaniowym może być planowane wejście w życie z początkiem 1918 r. ustawy o REIT-ach. Wprowadzenie możliwości inwestowania w nieruchomości, w nowej na polskim rynku formie, może uruchomić dodatkowy popyt na mieszkania.

Dobra koniunktura w branży mieszkaniowej daje szansę na rozwój podmiotów z branż z nią współpracujących, w tym budowlanej, okołobudowlanej, wykończenia wnętrz, AGD i innych.

Gospodarka

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora przemysłowego w USA wyniósł 52,1 pkt w czerwcu wobec 52,7 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 53 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usług w USA wyniósł 53 pkt w czerwcu wobec 53,6 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wyniósł 53,8 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności usługowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews)

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 241 tys. w tygodniu zakończonym 17 czerwca 2017 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to wzrost o 3 tys. wobec danych skorygowanych z poprzedniego tygodnia. Konsensus rynkowy wynosił 240 tys. wniosków. Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 244 750, tj. wzrosła o 1 500 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia. (ISBnews)

Według wstępnych danych Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 57,3 pkt w czerwcu br. z 57 pkt miesiąc wcześniej. Konsensus rynkowy wynosił 56,8 pkt. (ISBnews)

Według wstępnych danych Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro spadł do 54,7 pkt w czerwcu br. z 56,3 pkt miesiąc wcześniej. Konsensus rynkowy wynosił 56,2 pkt. (ISBnews)

Według wstępnych danych Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego przemysłu spadł do 59,3 pkt w czerwcu br. z 59,5 pkt przed miesiącem. Konsensus rynkowy wynosił 59 pkt. (ISBnews)

Według wstępnych danych Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego sektora usługowego wyniósł 53,7 pkt w czerwcu wobec 55,4 pkt przed miesiącem. Konsensus rynkowy wynosił 55,5 pkt.  (ISBnews)

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce była w maju o 9,1% wyższa niż przed rokiem – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Dane był nieco lepsze od oczekiwań. Ekonomiści spodziewali się wzrostu produkcji o 8,5%. Rozczarowały za to dane z budownictwa.

Jak wynika z informacji GUS, w maju tego roku sprzedaż detaliczna w Polsce w cenach bieżących wzrosła o 8,4% w ujęciu rocznym wobec wzrostu w kwietniu o 8,1 %. Konsensus analityków przewidywał przynajmniej 9%.

Akcje, obligacje, waluty i surowce

Na koniec  ostatniego tygodnia  S&P 500 uzyskał na zamknięciu 2438    pkt, wobec  2433 pkt na  koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,2 %). Niemiecki DAX  na koniec ostatniego tygodnia wyniósł 12733      pkt wobec 12753 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia  (spadek o 0,2 %). Indeks WIG zakończył ostatni tydzień na poziomie 60982      pkt, wobec  60481 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,8 %).

Na koniec ostatniego tygodnia  rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,146      % wobec   2,151 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,2 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła 0,257  %   wobec 0,278 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 7,5 %).  Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski  wyniosła 3,236   %  wobec 3,180 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,8  %).

 Zamknięcie EUR/USD na koniec ostatniego tygodnia  wypadło na poziomie 1,120 USD  wobec podobnego poziomu na koniec poprzedniego tygodnia.  Kurs USD/PLN  wyniósł 3,77 PLN, wobec 3,76 PLN  na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,3 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,22  PLN, wobec 4,21 PLN  na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,2 %).

Na koniec ostatniego tygodnia w Londynie ropa  Brent kosztowała 45,66      USD za baryłkę, wobec 47,30 USD za baryłkę   na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 3,5 %).   Za tonę miedzi na koniec ostatniego tygodnia płacono 5796  USD, wobec 5672 USD na koniec  poprzedniego tygodnia  (wzrost o 2,2 %). Cena   złota w na zakończenie ostatniego tygodnia  wyniosła 1258      USD za uncję, wobec 1256 USD za uncję  na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,2 %). Cena srebra na zakończenie ostatniego tygodnia wyniosła 16,69   USD za uncję, wobec 16,65   USD za uncje na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,2  %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

 

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Chiny z niższym ratingiem Agencja Moody’s obniżyła rating Chin do A1 z dotychczasowego poziomu Aa3. Jednocześnie zmieniła jego  perspektywę...
  2. Tydzień na rynkach: Przyspieszenie polskiej gospodarki Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych za marzec wynika, że roczna dynamika produkcji przemysłowej...
  3. Tydzień na rynkach: Optymistyczny początek roku Światowe indeksy giełdowe rozpoczęły nowy rok w dobrych nastrojach, dla których wsparciem okazały się korzystne...
  4. Tydzień na rynkach: Wyniki spółek giełdowych za IV kwartał 2016 r. Ostatni kwartał 2016 r. przyniósł znaczącą poprawę  wyników  giełdowych firm. Potwierdza to prezentacja zestawień wyników...
  5. Tydzień na rynkach: Gospodarka rozczarowała, ale perspektywy lepsze Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2016 roku produkt krajowy brutto liczony w...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *