Tydzień na rynkach: Darmowe obiady

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zorganizowało po raz 24  konferencję WallStreet skierowaną do inwestorów giełdowych. W odróżnieniu od poprzednich stacjonarnych edycji obecna odbyła się w wersji wirtualnej z powodu pandemii Covid-19. Podobnie jak  w latach poprzednich tematyka konferencji była różnorodna, wsparta doborowym gronem doświadczonych prelegentów i dyskutantów oraz uzupełniona spotkaniami z zarządami spółek giełdowych. Wygląda na to, że spragnieni wiedzy inwestorzy również dopisali. O ile w poprzednich latach w spotkaniach uczestniczyło około 1000 osób, to obecnie organizatorzy mówią o 10 tys. uczestników.

Z wspomnianej różnorodnej tematyki warto wyłowić i przybliżyć temat, który powoli staje się inwestycyjnym hitem naszych czasów. Chodzi o inwestowanie pasywne przy wykorzystaniu zagranicznych funduszy ETF w ramach IKE i/lub IKZE.

Inwestowanie pasywne polega na budowaniu portfela inwestycyjnego poprzez zakup jednostek  funduszy indeksowych, które mają odwzorować poszczególne grupy akcji wchodzących w skład naszego portfela. To oznacza, że zamiast „aktywnie” wybierać najlepsze spółki wchodzące w skład np. WIG 20 samodzielnie lub poprzez fundusz inwestycyjny, możemy „pasywnie” zakupić jednostki indeksu, który naśladuje zachowanie indeksu WIG 20 i trzymać je przez dłuższy czas. Dlaczego pasywne inwestowanie w indeks ma być lepsze od aktywnego inwestowania w najlepsze spółki wchodzące w skład danego indeksu?. Otóż analizy prowadzone na rozwiniętych rynkach jednoznacznie wskazują, że w dłuższym terminie,  większość zarządzających funduszami inwestycyjnymi nie jest w stanie pokonać giełdowych indeksów. Dobitną ilustracją tej tezy był słynny zakład, wygrany przez Warrena Buffetta, który twierdził, że fundusze inwestycyjne nie są w stanie pokonać rynku.

Fundusze ETF to odmiana funduszy indeksowych, notowane na giełdzie. W ostatnich latach zdobyły one olbrzymią popularność, zwłaszcza na rynkach rozwiniętych. W tym ostatnim stwierdzeniu tkwi uzasadnienie zainteresowania naszych inwestorów funduszami ETF notowanymi na giełdach zagranicznych. Na GPW notowanych jest zaledwie siedem ETF, podczas  gdy niektóre biura maklerskie oferują dostęp nawet do kilkuset ETF notowanych na innych giełdach. Drugą przyczyną jest długoterminowa słabość polskiej giełdy. Dobrą ilustracją są tutaj  stopy zwrotu za ostatnie prawie 10 lat dla notowanych  na GPW funduszy ETF dla głównych indeksów  rynku polskiego, amerykańskiego i niemieckiego (dane stooq.pl): ETFW20L – (-9,08 %), ETFSP500 – 334,92 %, ETFDAX – 98,8 %.

Indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to dodatkowe, dobrowolne formy gromadzenia środków na przyszłą emeryturę, poparte  ulgami podatkowymi. Pojawienie się możliwości inwestowania pasywnego w  zagraniczne ETF może być olbrzymią zachętą do inwestowania  na światowych giełdach, środków gromadzonych na rachunkach maklerskich IKE i IKZE, także przez osoby, które  mają niedostateczną wiedzę o szansach i zagrożeniach, jakie wiążą się z inwestowaniem na rynkach akcji (w tym również pasywnym). Mogą oni uznać, w oparciu o pojawiające się informacje o zaletach pasywnego inwestowania, że wystarczy regularnie inwestować w ETF wpłacone środki na IKE lub IKZE i spokojnie czekać na emeryturę. Takie uproszczone rozumowanie może zakończyć się sporym rozczarowaniem.

Inwestowanie pasywne przy wykorzystaniu zagranicznych funduszy ETF w ramach IKE i/lub IKZE w celu osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego z myślą o przyszłej emeryturze, to wcale nie będzie spacerek, ale trudna praca, bez gwarancji sukcesu.

Jak słusznie mówił Milton Friedman, nie ma darmowych obiadów, zawsze ktoś za nie płaci.

Więcej szczegółów o pasywnym inwestowaniu, o zagranicznych ETF oraz o IKE i IKZE można poznać w dodatkowym, bezpłatnym  numerze Akcjonariusza 5/20 (dostępny na stronie SII)

Gospodarka

Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA wzrósł o 33,1% kw/kw w III kw. 2020 r., podał Departament Handlu, prezentując drugi szacunek dane. W II kwartale br. spadł o 31,4%. Konsensus rynkowy wynosił 33,2% wzrostu w ujęciu kwartalnym. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora przemysłowego w USA wyniósł 56,7 pkt w listopadzie wobec 53,4 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 53 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności.(ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usługowego w USA wyniósł 57,7 pkt w listopadzie br. wobec 56,9 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.Konsensus rynkowy wynosił 55,5 pkt. (ISBnews)

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 778 tys. w tygodniu zakończonym 21 listopada 2020 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to wzrost o 30 tys. wobec poprzednich zrewidowanych danych.Konsensus rynkowy wynosił 730 tys. wniosków.  Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 748 500 tys. tj. wzrosła o 5 tys. wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,6 pkt w listopadzie 2020 r. wobec 54,8 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 53,1 pkt. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego sektora przemysłowego wyniósł 57,9 pkt w listopadzie 2020 r. wobec 58,2 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 56,5 pkt. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 41,3 pkt w listopadzie 2020 r. wobec 46,9 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.Konsensus rynkowy wynosił 42,5 pkt. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego sektora usługowego wyniósł 46,2 pkt w listopadzie 2020 r. wobec 49,5 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane.Konsensus rynkowy wynosił 46,3 pkt. (ISBnews)

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec października 2020 r. wyniosła 6,1%, czyli pozostała bez zmian wobec września br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W październiku 2019 r. stopa ta wyniosła 5%.  Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu października 2020 r. wyniosła 1 018,4 tys. wobec 1 023,7 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 840,5 tys. przed rokiem. (ISBnews)

Akcje, obligacje, waluty i surowce

Na koniec   ostatniego tygodnia   S&P 500 uzyskał na zamknięciu 3638      pkt, wobec  3558 pkt na   koniec   poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,2 % %). Niemiecki DAX   na koniec   ostatniego tygodnia wyniósł 13336     pkt wobec 13137 pkt na koniec poprzedniego tygodnia   (wzrost o 1,5 %). Indeks WIG zakończył ostatni tydzień na poziomie 53302   pkt, wobec 52354 na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,8 %).

Na koniec ostatniego tygodnia   rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 0,842   % wobec 0,823 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,3 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła – 0,590    % wobec – 0,585 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek).   Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski   wyniosła 1,235       %   wobec 1,179  % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 4,8 %).

Zamknięcie EUR/USD na koniec ostatniego tygodnia   wypadło na poziomie 1,196     USD   wobec 1,186 USD   na koniec poprzedniego tygodnia  (wzrost o 0,8 %).   Kurs USD/PLN   wyniósł 3,75       PLN, wobec 3,77 PLN   na koniec   poprzedniego tygodnia (spadek o 0,5 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,49   PLN, wobec 4,47 PLN   na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,4 %).

Na koniec ostatniego tygodnia   ropa   Brent w Londynie kosztowała 48,28        USD za baryłkę, wobec 45,11  USD za baryłkę na koniec   poprzedniego tygodnia (wzrost o 7,0 %). Za tonę miedzi na koniec ostatniego tygodnia płacono 7508 USD, wobec 7265 USD na koniec  poprzedniego tygodnia   (wzrost o 3,3 %). Cena złota w na zakończenie ostatniego tygodnia   wyniosła 1783        USD za uncję, wobec 1870 USD  na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 4,7 %). Cena srebra na zakończenie ostatniego tygodnia wyniosła 22,68   USD za uncję,  wobec 24,23 USD za uncję  na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 6,4 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Nadzieje i obawy Obiecujące informacje dotyczące szczepionki na koronawirusa wywołały wzrost zainteresowania ryzykownymi aktywami, który jednak szybko został...
  2. Tydzień na rynkach: Chiny z niższym ratingiem Agencja Moody’s obniżyła rating Chin do A1 z dotychczasowego poziomu Aa3. Jednocześnie zmieniła jego  perspektywę...
  3. Tydzień na rynkach: Wyniki spółek giełdowych za IV kwartał 2016 r. Ostatni kwartał 2016 r. przyniósł znaczącą poprawę  wyników  giełdowych firm. Potwierdza to prezentacja zestawień wyników...
  4. Tydzień na rynkach: Optymistyczny początek roku Światowe indeksy giełdowe rozpoczęły nowy rok w dobrych nastrojach, dla których wsparciem okazały się korzystne...
  5. Tydzień na rynkach: Optymistyczny poczatek Pierwszy tydzień nowego roku na rynkach akcji zakończył się optymistycznie. Dotyczy to zwłaszcza amerykańskich   indeksów...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *