Tydzień na rynkach: PKB rośnie, ale…

Z opublikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w drugim kwartale polska gospodarka rozwijała się w tempie 3,9 %. Uzyskany wynik niewątpliwie cieszy, ale jego struktura już mniej. Największy udział w rocznej  dynamice PKB miała konsumpcja, która względem drugiego kwartału 2016 roku zwiększyła się realnie o 4,9%. Jej wkład do rocznej dynamiki PKB wyniósł  2,9 punktu procentowego. Przyspieszyła również  dynamika wydatków publicznych, które zwiększyły się o 2,4% r/r, dodając 0,5 punktu procentowego do rocznego wzrostu PKB. Po raz kolejny rozczarowała dynamika inwestycji, które co prawda zanotowały wzrost,  po raz pierwszy od 2015 r., ale tylko o 0,8 %. W efekcie inwestycje dodały 0,1 punktu procentowego do dynamiki PKB. Stopa inwestycji spadła  w roku zakończonym w II kwartale do 17,7 % PKB, co jest najsłabszym  wynikiem od 1996 r. Wszystko wskazuje na to, że stagnacja w inwestycjach  to zasługa braku odbicia w inwestycjach publicznych czy wręcz ich dalszego spadku, natomiast inwestycje prywatne rosną od połowy 2016 r. Dosyć zagadkowy jest fakt, że  za blisko połowę rocznej dynamiki PKB odpowiadał przyrost zapasów, który dodał aż 1,9 punktu procentowego. Z kolei handel zagraniczny odjął 1,5 punktu procentowego, co jest najniższym wynikiem od trzeciego kwartału 2014 roku. Stało się tak, ponieważ eksport wzrósł tylko o 2,8% r/r, a import o 6,1%.

Również opublikowany przez firmę badawczą IHS Markit wskaźnik wyprzedzający koniunktury PMI dla polskiego sektora wytwórczego, który w sierpniu wyniósł 52,5 pkt, okazał się niższy od oczekiwań (53 pkt). Chociaż w dalszym ciągu wskaźnik wskazuje na  ożywienie aktywności gospodarczej (powyżej 50 pkt), to widoczny od stycznia br. trend spadkowy sygnalizuje, że ożywienie w sektorze wytwórczym postępuje coraz wolniej.

Dobry, chociaż niejednoznaczny obraz gospodarki widać także w wynikach przedsiębiorstw. GUS opublikował wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych (zatrudniających 50 i więcej osób). W I półroczu 2017 r. firmy odnotowały rekordowy poziom zysków; zagregowany wynik netto wyniósł 67 mld zł (8,8 % wzrostu w stosunku do I półrocza 2016 r.), przy znaczącym dodatnim wpływie operacji finansowych. Ale w tym samym czasie wynik ze sprzedaży – a więc odzwierciedlający podstawową działalność – spadł o około 3 %. Stało się tak, ponieważ koszty zaczęły rosnąć szybciej niż przychody. Źródłem presji kosztowej były głównie odbijające ceny surowców oraz trudności z pozyskaniem pracowników. Trzeba się liczyć także z tym, że w kolejnych kwartałach rosnąć będzie  presja płacowa. Odpowiedzią na pojawiające się trudności  powinny być proefektywnościowe inwestycje. Jednak dane zagregowane wskazują na spadek nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. W całym I półroczu wyniósł on 1,1 % (w cenach stałych). Spadek inwestycji dotyczy przede wszystkim branż zdominowanych przez podmioty państwowe, takie jak, górnictwo czy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Stąd też szacunki wzrostu zysków przedsiębiorstw w przyszłym roku są znacznie mniej optymistyczne niż obecne wyniki. J.P. Morgan szacuje, że w 2018 r. zysk na akcje MSCI Poland urośnie już tylko o 3,6 %.

Gospodarka

Produkt krajowy brutto (w ujęciu zannualizowanym) w USA wzrósł o 3% kw/kw w II kw. 2017 r., podał Departament Handlu, prezentując drugi szacunek tych danych. W pierwszym kwartale wzrost wyniósł 1,2%. Konsensus rynkowy wynosił 2,7% wzrostu w ujęciu kwartalnym. (ISBnews)

Indeks ISM dla sektora przemysłowego w USA wyniósł w sierpniu 58,8 wobec 56,3 % w poprzednim miesiącu, podał Institute for Supply Management (ISM). Konsensus rynkowy wynosił 56,5 %. (ISBnews)

Stopa bezrobocia (poza rolnictwem) w USA wyniosła w sierpniu br. 4,4% wobec 4,3% w poprzednim miesiącu, podał Departament Pracy w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 4,3%. Zatrudnienie w tym sektorze zwiększyło się o 156 tys. Konsensus rynkowy wynosił 182 tys. (ISBnews)

Indeks Uniwersytetu Michigan, pozwalający na ocenę potencjału nabywczego amerykańskich konsumentów  wyniósł w sierpniu  96,8 pkt, wobec 93,4 pkt w poprzednim miesiącu i prognozie 97,6 pkt.

Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board wzrósł do 122,9 pkt w sierpniu wobec 120 pkt miesiąc wcześniej, podał Conference Board. Konsensus rynkowy wynosił 121 pkt. Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej wzrósł do 151,2 pkt z 145,4 pkt, a wskaźnik oczekiwań wzrósł do 104 pkt z 103 pkt przed miesiącem. (ISBnews)

Wskaźnik cen domów na rynku nieruchomości w USA – S&P Case Shiller dla 20 metropolii wzrósł w czerwcu br. o 5,7% r/r i wyniósł 200,54 pkt, poinformowała agencja Standard & Poor’s. Konsensus rynkowy wynosił 5,7% wzrostu r/r. Wskaźnik dla 10 metropolii wzrósł o 4,9% r/r i wyniósł 213,86 pkt. Konsensus rynkowy wynosił 4,9% wzrostu r/r. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 57,4 pkt w sierpniu br. z 56,6 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane. Konsensus rynkowy wynosił 57,4 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego przemysłu wzrósł do 59,3 pkt w sierpniu br. z 58,1 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne szacunki. Konsensus rynkowy wynosił 59,4 pkt. (ISBnews)

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,5% r/r w sierpniu br. wobec 1,3% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat wg szacunkowych danych. Konsensus rynkowy wynosił 1,4% r/r. (ISBnews)

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo) w Niemczech w lipcu spadła o 1,2% m/m w ujęciu realnym i o 1,2% w ujęciu nominalnym m/m, podał urząd statystyczny Destatis. Konsensus rynkowy wynosił 0,4% spadku m/m. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 2,7% w ujęciu realnym i 4,2% w ujęciu nominalnym. (ISBnews)

Polski Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w II kw. 2017 roku o 3,9% r/r wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 52,5 pkt w sierpniu br. z 52,3 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Konsensus rynkowy wynosił 53 pkt. (ISBnews)

 Inflacja w Polsce wyniosła 1,8% w ujęciu rocznym w sierpniu br. (wobec 1,7% inflacji r/r w lipcu), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,2% w sierpniu, podał też GUS. Konsensus rynkowy przewidywał przyśpieszenie inflacji do 1,8% w ujęciu rocznym. (ISBnews)

Akcje, obligacje, waluty i surowce

Na koniec  ostatniego tygodnia  S&P 500 uzyskał na zamknięciu 2477      pkt, wobec  2443 pkt na  koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,4 %). Niemiecki DAX  na koniec ostatniego tygodnia wyniósł 12143      pkt wobec 12168 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia  (spadek o 0,2 %). Indeks WIG zakończył ostatni tydzień na poziomie 65208    pkt, wobec 64136 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,7 %).

Na koniec ostatniego tygodnia  rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,167      % wobec   2,169 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,1 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła 0,377    %   wobec 0,380 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,8 %).  Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski  wyniosła 3,311   %  wobec 3,303 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,2 %).

 Zamknięcie EUR/USD na koniec ostatniego tygodnia  wypadło na poziomie 1,186       USD  wobec 1,192 USD na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,5   %).  Kurs USD/PLN  wyniósł 3,59     PLN, wobec 3,57 PLN na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,6 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,25    PLN, wobec 4,26 PLN    na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,2 %).

Na koniec poprzedniego tygodnia w Londynie ropa  Brent kosztowała 52,73            USD za baryłkę, wobec 52,38 USD za baryłkę   na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,7 %).   Za tonę miedzi na koniec ostatniego tygodnia płacono 6844     USD, wobec 6702 USD na koniec  poprzedniego tygodnia  (wzrost o 2,1 %). Cena   złota w na zakończenie ostatniego tygodnia  wyniosła 1330        USD za uncję, wobec 1296 USD za uncję  na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,6  %). Cena srebra na zakończenie ostatniego tygodnia wyniosła 17,72         USD za uncję, wobec 17,06  USD za uncje na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 3,9  %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

 

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

 1. Tydzień na rynkach: Gospodarka rozczarowała, ale perspektywy lepsze Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2016 roku produkt krajowy brutto liczony w...
 2. Tydzień na rynkach: Rośnie podaż mieszkań Na rynku mieszkaniowym w Polsce od ponad 3 lat trwa wyjątkowo dobra koniunktura. Według wstępnych...
 3. Tydzień na rynkach: MFW obniża prognozę światowego PKB W styczniowym raporcie World Economic Outlook (WEO) Update Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył tegoroczną prognozę...
 4. Tydzień na rynkach: Chiny z niższym ratingiem Agencja Moody’s obniżyła rating Chin do A1 z dotychczasowego poziomu Aa3. Jednocześnie zmieniła jego  perspektywę...
 5. Tydzień na rynkach: Wyniki spółek giełdowych za IV kwartał 2016 r. Ostatni kwartał 2016 r. przyniósł znaczącą poprawę  wyników  giełdowych firm. Potwierdza to prezentacja zestawień wyników...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „Tydzień na rynkach: PKB rośnie, ale…

 1. Kangu24 pisze:

  Szykujesz sie do remontu mieszkania, idziesz w dluga delegacje, planujesz kilkutygodniowy urlop, i ze wlasciwie nie masz miejsca na materialy sezonowe, opony, sprzet sportowy, zbiory hobbystyczne, zabawki a inne, na co dzien nieuzywane przedmioty? Teraz potrafisz kosztuje bezpiecznie przechowac we wlasnym mini magazynie w Kangu Self Storage, oszczedzajac zajecie w lokalu.

 2. Mariusz pisze:

  Bardzo ciekawy wpis. Masa przydatnych informacji !

 3. Maria pisze:

  Piękne podsumowanie. Nic dodać, nic ująć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *