Tydzień na rynkach: Napięcie na Ukrainie nie słabnie

W ubiegłym tygodniu w centrum uwagi inwestorów nadal pozostawała Ukraina. W czwartek 17 kwietnia w Genewie szefowie dyplomacji USA, UE, Rosji i Ukrainy porozumieli się w sprawie deeskalacji ukraińskiego kryzysu oraz przywrócenia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom Ukrainy. Zgodnie z przyjętym dokumentem wszystkie strony muszą powstrzymać się od wszelkiej przemocy, zastraszania i prowokacyjnych działań. Uczestnicy spotkania potępili i odrzucili wszelkie przejawy ekstremizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej, łącznie z antysemityzmem. W oświadczeniu napisano, że wszystkie nielegalne grupy zbrojne muszą zostać rozbrojone, wszystkie nielegalnie zajęte gmachy muszą zostać zwrócone prawowitym właścicielom, wszystkie nielegalnie okupowane ulice, place i inne miejsca publiczne w miastach ukraińskich muszą zostać opuszczone. Oświadczenie głosi, że amnestią zostaną objęci uczestnicy protestów i ci, którzy opuszczą zajęte gmachy i inne miejsca publiczne, z wyjątkiem tych, którzy zostaną uznani za winnych ciężkich przestępstw. Uzgodniono, że specjalna misja monitoringowa Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) powinna odgrywać główną rolę w pomaganiu władzom ukraińskim i lokalnym społecznościom w niezwłocznym wprowadzaniu w życie najpilniej potrzebnych środków deeskalacji. USA, UE i Rosja zobowiązały się do wspierania tej misji, w tym do zapewnienia obserwatorów.

Uczestnicy spotkania podkreślili znaczenie ekonomicznej i finansowej stabilności Ukrainy i wyrazili gotowość przedyskutowania dodatkowego wsparcia w miarę wdrażania ww. przedsięwzięć. Jednak już następnego dnia po spotkaniu w Genewie samozwańczy lider prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy Denis Puszylin powiedział, że nie uważa porozumień Rosji z Ukrainą w Genewie za wiążące, a jego ludzie opuszczą okupowane budynki dopiero, gdy rząd w Kijowie poda się do dymisji. Puszylin oświadczył, że „Ławrow nie podpisywał porozumienia dla nas, podpisał je w imieniu Federacji Rosyjskiej”. W odpowiedzi na brak woli ze strony separatystów realizacji porozumienia władze w Kijowie wznowiły operację antyterrorystyczną na wschodzie Ukrainy.

Ukraiński premier Arsenij Jaceniuk zarzucił Rosji prowokowanie napięć, poprzez poparcie „udzielane terrorystom”, co „jest przestępstwem międzynarodowym”. – Agresywne działania Rosji wobec Ukrainy świadczą o tym, że Moskwa chce rozpętać trzecią wojnę światową – oświadczył Jaceniuk. Rosyjskie władze stwierdziły z kolei, że to Kijów łamie postanowienia porozumienia z Genewy i wspiera nielegalne grupy zbrojne. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow określił mianem „krwawej zbrodni” trwającą na wschodzie Ukrainy operację antyterrorystyczną wymierzona w prorosyjskie grupy zbrojne. Ławrow zagroził działaniami takimi jak w Gruzji w 2008 roku, jeśli na Ukrainie będą zagrożone interesy rosyjskie. Ławrow podkreślił, że atakowanie Rosjan oznacza atak na Rosję.

W odpowiedzi na wznowienie rosyjskich manewrów przy ukraińskiej granicy, sekretarz stanu USA John Kerry ostrzegł Rosję, że jeśli będzie dalej eskalować napięcie na Ukrainie, to popełni nie tylko duży, ale i kosztowny błąd. Kerry zapewnił też o gotowości do ukarania Rosji nowymi sankcjami. Również rzecznik szefowej dyplomacji UE Catherine Ashton poinformował, że Unia kontynuuje pracę nad ewentualnym zaostrzeniem sankcji wobec Rosji w związku z eskalacją kryzysu ukraińskiego. W ciągu kilku dni z zawartego w Genewie porozumienia niewiele pozostało.

Ukraiński konflikt nie pozostaje be wpływu na sytuację samej Rosji. W ostatni piątek miała miejsce niespodziewana podwyżka stóp procentowych, ponieważ kryzys na Ukrainie to groźba dalszych sankcji wobec rosyjskiej gospodarki i osłabienie kursu rubla. Główna stopa procentowa w Rosji została podwyższona o 50 pkt. bazowych do 7,5 proc. Rosja traci także wiarygodność kredytową. Agencja Standard and Poor’s obniżyła rating rosyjskiego długu do poziomu BBB- z dotychczasowego BBB. Jednocześnie perspektywa ratingu pozostała negatywna. Agencja tłumaczy zmianę oceny do poziomu, poniżej którego obligacje uznawane są za inwestycje spekulacyjne, kryzysem związanym z Ukrainą. W związku z nim z Rosji w pierwszym kwartale tego roku wypłynęło ponad 50 mld dolarów. Strona rosyjska szacuje, że w całym roku z Rosji może zostać wycofane nawet 100 mld dolarów przy rezerwach dewizowych o wartości około 500 mld dolarów.

Gospodarka

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 55,4 pkt. wobec 55,5 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy oczekiwali w kwietniu wskaźnika na poziomie 56,0 pkt. Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze przemysłowym.

Według wstępnych wyliczeń Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI sektora usługowego w USA spadł do 54,2 pkt w kwietniu z 55,3 pkt przed miesiącem. Analitycy oczekiwali w kwietniu wskaźnika na poziomie 55,5 pkt Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza ożywienie w sektorze usług.

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 54,9 pkt. wobec 55,7 pkt. miesiąc wcześniej. Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury wzrósł w marcu o 0,8 %. – podała Conference Board. Analitycy spodziewali się wzrostu tego wskaźnika o 0,7 % m/m. W lutym indeks wzrósł o 0,5 %. Indeks pokazuje, jak będzie sobie radzić amerykańska gospodarka w ciągu następnych 3-6 miesięcy.

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed wzrósł w kwietniu i wyniósł plus 7 pkt. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie plus 2 pkt. W marcu indeks wyniósł minus 7 punktów.

Według końcowego wyliczenia indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan wyniósł w kwietniu 84,1 pkt., wobec 82,6 pkt. zanotowanych w marcu. Analitycy spodziewali się w kwietniu wskaźnika na poziomie 83,0 pkt.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 24 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 329 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 315 tys.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w marcu spadła do 4,59 mln w ujęciu rocznym. W lutym liczba ta wyniosła 4,60 mln. Analitycy z Wall Street spodziewali się spadku sprzedaży domów na rynku wtórnym do 4,56 mln.

Sprzedaż nowych domów w USA w marcu wyniosła 384 tys. w ujęciu rocznym. Analitycy spodziewali się, że sprzedaż nowych domów wyniesie 450 tys. Miesiąc wcześniej odnotowano 449 tys. po korekcie

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 53,3 pkt. wobec 53,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 53,0 pkt. Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze przemysłowym.

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 53,1 pkt. wobec 52,2 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy szacowali wskaźnik na 52,5 pkt. Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 54,0 pkt. wobec 53,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali wartość indeksu na 53,0 pkt. Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 54,2 pkt. wobec 53,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 53,8 pkt.

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 55,0 pkt. wobec 53,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 53,3 pkt.

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 50,9 pkt. wobec 52,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 51,9 pkt.

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 50,3 pkt. wobec 51,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 51,3 pkt.

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w kwietniu 111,2 pkt. wobec 110,7 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się spadku wskaźnika do 110,4 pkt. Wskaźnik ocen obecnej sytuacji wyniósł 115,3 pkt. wobec 115,2 pkt. poprzednio. Tu analitycy spodziewali się 115,6 pkt.
Indeks oczekiwań wyniósł natomiast 107,3 pkt. wobec 106,4 pkt. poprzednio, a oczekiwano 105,8 pkt.

Według wstępnych wyliczeń Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, przygotowywany przez HSBC Holdings i Markit Economics, wyniósł w kwietniu 48,3 pkt. wobec 48,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy prognozowali 48,3 pkt.

Akcje, obligacje, waluty, surowce

W ostatni czwartek S&P 500 uzyskał na zamknięciu 1863 pkt, wobec 1865 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,1 % %). Niemiecki DAX na koniec tygodnia osiągnął 9402 pkt., wobec 9410 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,1 %). Warszawski indeks WIG, zakończył tydzień na poziomie 51498 pkt, wobec 51511 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,0 %).

W ostatni czwartek rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,671 % wobec 2,648 w ubiegłym tygodniu ( wzrost o 0,9 %). Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski w ostatni piątek wyniosła 4,133 % wobec 4,095 na koniec ubiegłego tygodnia (wzrost o 0,9 %).

Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia wypadło na poziomie 1,383 USD wobec 1,381 USD na koniec poprzedniego (wzrost o 0,1 %). Kurs USD/PLN, wyniósł na zamknięciu 3,04 PLN, wobec 3,03 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,3 %) . W ostatni piątek kurs EUR/PLN wyniósł 4,21 PLN, wobec 4,18 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,7 %).

W ostatni piątek w Londynie ropa Brent kosztowała 109,4 USD za baryłkę, wobec 109,7 USD za baryłkę na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,3 %) Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 6764 USD, wobec 6666 USD na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,5 %). Cena złota w na zakończenie tygodnia wyniosła 1303 USD za uncję, wobec 1295 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,6 %). Cena srebra wyniosła w ostatni piątek 19,68 USD za uncję, wobec 19,64 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,2 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Nie tylko Standard & Poor’s Obniżenie oceny kredytowej Polski przez agencję ratingową Standard & Poor’s było sporym zaskoczeniem, nawet dla...
  2. Tydzień na rynkach: EBC ponownie wkracza do akcji Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył prognozę inflacji w strefie euro na wszystkie lata do 2016...
  3. Tydzień na rynkach: MFW obniża prognozę światowego PKB W styczniowym raporcie World Economic Outlook (WEO) Update Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył tegoroczną prognozę...
  4. Tydzień na rynkach: Trudne czasy dla górnictwa. Chociaż produkcja energii w Polsce oparta jest o węgiel, to nie oznacza, że jego producenci...
  5. Tydzień na rynkach: Wyniki spółek giełdowych w I kwartale 2014 r. Pierwszy kwartał 2014 r. nie potwierdził stopniowej poprawy wyników finansowych giełdowych firm, jakie obserwowaliśmy w...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *