Tydzień na rynkach: Polskie REIT-y na cenzurowanym?

Projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu, która powinna ułatwić  Polakom zarabianie na nieruchomościach handlowo-usługowych, a także  mieszkaniowych, ma  wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Proponowane  spółki to polska wersja REIT-ów, ang. Real Estate Investment Trust, które w wielu krajach funkcjonują od lat i czerpią przychody z wynajmu nieruchomości, a większość zysków przekazują akcjonariuszom w postaci dywidend. Przewagą REIT-ów jest korzystanie  ze specjalnego statusu podatkowego, co ma zachęcić drobnych inwestorów do długoterminowego lokowania części swoich środków w sposób pośredni w nieruchomości, jako forma zabezpieczenia przed inflacją, czy też jako dodatkowe zabezpieczenie środków na emeryturę. Podstawowe założenia ustawy o spółkach rynku wynajmu są znane od kilu miesięcy i generalnie oceniane były pozytywnie. Ostatnio pojawia się jednak sporo głosów krytycznych. Głośno jest zwłaszcza o opinii Narodowego Banku Polskiego przekazanej do Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnego za przygotowanie projektu ustawy. Według informacji zawartej w ubiegły poniedziałek w „Pulsie Biznesu”: „NBP ostrzega, że wejście teraz w życie ustawy o spółkach wynajmu nieruchomości i wprowadzenie do polskiego prawa funduszy REIT skończyłoby się katastrofą systemu bankowego i drobnych ciułaczy”. Dlaczego teraz nie jest dobra pora na REIT-y? Otóż zdaniem NBP wprowadzenie regulacji w nieodpowiednim momencie przyspieszało i wzmacniało kryzysy na rynku nieruchomości, a w Polsce od wielu lat na rynku nieruchomości handlowo-usługowych, a w szczególności warszawskim rynku biurowym, narasta nierównowaga. Wywołały ją niskie stopy procentowe i ekspansja zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Według NBP istnieje duże ryzyko, że polskie niedoświadczone jeszcze spółki posiadające świeży kapitał, poddane presji zakupów ułatwią wycofywanie się dużych firm z upadającego segmentu rynku. Ponieważ będą to krajowe podmioty, będą się finansowały w krajowym sektorze bankowym, który przejmie ryzyko od banków zagranicznych. Bank centralny uważa, że w konsekwencji nastąpi negatywna selekcja i polscy emeryci i drobni inwestorzy kupią nierentowne nieruchomości tracąc swoje oszczędności, co może wywołać presję polityczną na pokrycie strat ze środków publicznych. Nie od dziś jednak wiadomo, że z szeroko rozumianą działalnością inwestycyjną wiąże się mniejsze lub większe ryzyko, ale jest ono przez wielu podejmowane z uwagi na możliwe do uzyskania znacznie wyższe korzyści, niż w przypadku  lokowania środków w instrumenty finansowe uznawanych za bezpieczne, jak. np. lokaty bankowe czy obligacje Skarbu Państwa. Niestety obecnie oba bezpieczne instrumenty w większości nie zabezpieczają ulokowanych w nie środków nawet przed inflacją. Jedną z przyczyn niskiego oprocentowania lokat jest wprowadzony w ubiegłym roku tzw. podatek bankowy, a także środki przekazywane przez banki na pokrywanie skutków upadających SKOK-ów, czy też  przygotowywane rozwiązania w sprawie kredytów frankowych. W efekcie pojawiające się dodatkowe koszty  przerzucane są przez banki na swoich klientów, którzy za to płacą wzrostem opłat, czy niższym oprocentowaniem lokat. Nie wiadomo dlaczego REIT-y miałyby zachwiać systemem bankowym, skoro powyższe, przymusowe rozwiązania tego nie spowodowały i prawdopodobnie nie spowodują. Czyżby istniały zamiary  zmuszenia banków do finansowania REIT-ów. Nie wydaje się to możliwe. Dlaczegóż to nieprofesjonalni inwestorzy mieliby rzucić się na akcje REIT-ów, skoro dotychczas władze dosyć skutecznie odstraszały inwestorów do inwestowania na GPW, nawet w formie IKE czy IKZE, gdzie ulokowane środki także  korzystają z preferencji podatkowych?.

Rzeczywiście czas wejścia w życie nowych przepisów  nie jest dobry, ale przede wszystkim dlatego, że jest mocno spóźniony. Skoro tak, to warto zatem skoncentrować się na merytorycznym doskonaleniu przygotowanych przepisów, także w kierunku bezpieczeństwa przyszłych uczestników inwestowania na rynku nieruchomości niż na przekazywaniu katastroficznych wizji. Za chwilę może być tak, że zanim zobaczymy pierwszy polski REIT, to większość potencjalnych zainteresowanych  będzie przeciw ich powstaniu.

 Gospodarka

Indeks ISM dla sektora usług w USA wyniósł w czerwcu 57,4 pkt wobec 56,9 pkt w poprzednim miesiącu, podał Institute for Supply Management (ISM). Konsensus rynkowy wynosił 56,5 pkt. (ISBnews)

Stopa bezrobocia (poza rolnictwem) w USA wyniosła w czerwcu br. 4,4% wobec 4,3% w poprzednim miesiącu, podał Departament Pracy. Konsensus rynkowy wynosił 4,3%. Zatrudnienie w tym sektorze zwiększyło się o 222 tys. Konsensus rynkowy wynosił 179 tys. (ISBnews)

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro wzrosła o 0,4% m/m w maju 2017 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,2% m/m. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,3% wzrostu w ujęciu miesięcznym. Eurostat podał, że w ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna wzrosła w maju o 2,6% zarówno w strefie euro, jak i w całej UE. Konsensus dla strefy euro wynosił 2,3% wzrostu r/r. (ISBnews)

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 9,3% w maju br., bez zmian wobec miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 10,2%. Konsensus rynkowy wynosił 9,2%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,8% w maju – bez zmian wobec poprzedniego miesiąca i wobec 8,7% rok wcześniej. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego sektora usługowego wyniósł 54 pkt w czerwcu wobec 55,4 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane. Konsensus rynkowy wynosił 53,7 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności usługowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews)

Produkcja przemysłowa w Niemczech (wyrównana sezonowo) w maju br. wzrosła o 1,2% w ujęciu miesięcznym (po wzroście o 0,7% m/m – po rewizji – w poprzednim miesiącu), podał urząd statystyczny Destatis. Konsensus rynkowy to wzrost o 0,3% w ujęciu miesięcznym. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 53,1 pkt w czerwcu br. z 52,7 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Konsensus rynkowy wynosił 53,7 pkt. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI Caixin dla przemysłu w Chinach wzrósł do 50,4 pkt w czerwcu br. z 49,6 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała w komunikacie firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Konsensus rynkowy wynosił 49,5 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews)

Akcje, obligacje, waluty i surowce

Na koniec  ostatniego tygodnia  S&P 500 uzyskał na zamknięciu 2425    pkt, wobec  2423 pkt na  koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,1 %). Niemiecki DAX  na koniec ostatniego tygodnia wyniósł 12389        pkt wobec 12325 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia  (wzrost o 0,5 %). Indeks WIG zakończył ostatni tydzień na poziomie 60708        pkt, wobec  61018 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,5 %).

Na koniec ostatniego tygodnia  rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,389        % wobec   2,307 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 3,5 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła 0,759  %   wobec 0,465 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 63,2 %).  Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski  wyniosła 3,388   %  wobec 3,307 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,4  %).

 Zamknięcie EUR/USD na koniec ostatniego tygodnia  wypadło na poziomie 1,140   USD  wobec 1,142 USD na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,2  %).  Kurs USD/PLN  wyniósł 3,71 PLN, wobec podobnego poziomu  na koniec  poprzedniego tygodnia. Kurs EUR/PLN wyniósł 4,23  PLN, wobec podobnego poziomu   na koniec poprzedniego tygodnia.

Na koniec poprzedniego tygodnia w Londynie ropa  Brent kosztowała 46,83      USD za baryłkę, wobec 48,98 USD za baryłkę   na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 4,4 %).   Za tonę miedzi na koniec ostatniego tygodnia płacono 5830 USD, wobec 5956 USD na koniec  poprzedniego tygodnia  (spadek o 2,1 %). Cena   złota w na zakończenie ostatniego tygodnia  wyniosła 1212     USD za uncję, wobec 1242 USD za uncję  na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 2,4  %). Cena srebra na zakończenie ostatniego tygodnia wyniosła 15,59     USD za uncję, wobec 16,58   USD za uncje na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 6,0  %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Chiny z niższym ratingiem Agencja Moody’s obniżyła rating Chin do A1 z dotychczasowego poziomu Aa3. Jednocześnie zmieniła jego  perspektywę...
  2. Tydzień na rynkach: Wyniki spółek giełdowych za IV kwartał 2016 r. Ostatni kwartał 2016 r. przyniósł znaczącą poprawę  wyników  giełdowych firm. Potwierdza to prezentacja zestawień wyników...
  3. Tydzień na rynkach: Optymistyczny początek roku Światowe indeksy giełdowe rozpoczęły nowy rok w dobrych nastrojach, dla których wsparciem okazały się korzystne...
  4. Tydzień na rynkach: Gospodarka rozczarowała, ale perspektywy lepsze Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2016 roku produkt krajowy brutto liczony w...
  5. Tydzień na rynkach: Przyspieszenie polskiej gospodarki Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych za marzec wynika, że roczna dynamika produkcji przemysłowej...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *